Japanorama

KRATAK VODIČ O JAPANU

U Tokiju ste, nemate vodiča, a želite da se sami snađete u Japanu

Evo opštih podataka o toj dalekoj zemlji.

Tekstovi su iz knjige “Japan za početnike” Dragana Milenkovića

POLOŽAJ, TERITORIJA, PRIRODA

Teritorija Japana sastoji se od četiri velika i još oko 3900 malih ostrva, koja se pružaju sa severoistoka na jugozapad, duž istočne obale Azijskog kontinenta, od 30. do 46. stepena severne geografske širine, na ukupnoj dužini od oko 2400 kilometara.

Najveći deo teritorije Japana čine planine i visovi, dok doline i nizije zauzimaju ne više od 32 posto ukupne površine zemlje. Dugi lanci planina po sredini glavnih ostrva razdvajaju Japan na dva dela, onaj koji je okrenut Pacifiku i onaj okrenut Japanskom moru. Brze i kratkog toka reke, koje se slivaju sa planina, ulivaju se u more i okean.

Japanski arhipelag je jedno od najtrusnijih područja sveta – zemljotresi su vrlo česti. Na njegovoj teritoriji ima mnogo toplih mineralnih izvora, gejzira, ali i vulkana. Trenutno u Japanu ima 60 živih vulkana i veliki broj onih koji se smatraju ugašenim.

Najbliži susedi Japana su Rusija, Južna i Severna Koreja i NR Kina.

Japan je zemlja umerene klime, sa četiri godišnja doba. Mnogo kiša tokom godine čini Japan zemljom sa prosečno obimnim padavinama ( 1600-1700 milimetara ). Prosečna godišnja temperatura u Tokiju je 15,6 stepeni Celzijusa, prosečna vlažnost u Tokiju 65 procenata, a prosečne padavine u prestonici su 1405 milimetara. Sever Japana je izuzetno hladan, sa velikim snežnim padavinama, a jug se približava tropskim temperaturama.

Cuju ( ili Baiju ) – Kišna sezona, koja počinje u prvoj nedelji juna, donosi vlažnu klimu, česte i duge kiše. Traje do poslednje nedelje jula, posle čega sledi vreo avgust.

Tajfuni – Snažni vetrovi, koji donose kišu i vlažno vreme od sredine leta i smenjuju se tokom jeseni. Uzburkala vazdušna masa formira se najčešće iznad Pacifika i naleće na delove Japanskih ostrva, ugrožavajući normalan život i saobraćaj, i često izazivajući uništenja ljudskih dobara, ali i života. Japanci tajfunima, za razliku od Amerikanaca, ne daju imena, već ih označavaju brojevima.

Zemljotresi – Japan je jedno od najtrusnijih područja na svetu. Skoro 10 procenata ukupne svetske energije, koja se oslobadja zemljotresima, odnosi se na područje Japanskih ostrva. Tokom 20. veka Japan je pogodilo oko 25 zemljotresa katastrofalnih razmera, od kojih je jedan od najvećih bio 1. septembra 1923. godine.

Japanski seizmolozi poznati su po dobrim rezultatima u predvidjanju zemljotresa, a japanska klasična i savremena arhitektura sadrže znanja koja obezbedjuju da štete prilikom potresa budu minimalne.