Japanorama

JAPAN JE BLIZU

800.00 рсд

Grupa autora

U Japanu se susreću prošlost i budućnost, svet tradicije i tehnološki univerzum

Dragoš Kalajić, Noboru Makino, Kišo Kurokava, Daisecu Suzuki, samo su neki od autora tekstova jedne od prvih značajnih publikacija o Japanu koja se pojavila u Beogradu u januaru 1973 – u vreme kada se malo znalo u toj zemlji, koja je neprekidno dobijala na značaju. O Japanu se malo znalo u tom dobu bez interneta i stalnih dopisnika na Dalekom Istoku. Ove tekstove je u posebnom broju objavio časopis “Delo”,a sav tiraž je razgrabljen, jer su prvi put na jednom mestu kod nas objašnjeni razlozi velikog uspeha Japana na ekonomskom planu, ali i sve većeg uticaja te zemlje na polju kulture, društvenih nauka i nauke uopšte. Značaj ovih tekstova ništa nije manji ni danas.

Kategorija:

Najveći broj tekstova u ovoj knjizi objavljen je u beogradskom časopisu „Delo” u specijalnom broju za januar 1973. godine. Tekstovi su objavljeni pod zajedničkim naslovom “ Japan – tradicija i savremenost”, a predstavljali su jedan od prvih pokušaja da se Japan šire predstavi kod nas. Odgovorni urednik časopisa bio je Muharem Pervić, a pisac teksta “Japan je blizu” i prevodilac teksta Jukija Mišime “Sunce i čelik” Dragoš Kalajić bio je istovremeno član Uređivačkog odbora časopisa. Dragoš Kalajić (1943 – 2005) je bio slikar, romanopisac, esejista, filozof, prevodilac – jedan od najautentičnijih i najmarkantnijih srpskih intelektualaca u drugoj polovini 20. veka. Pored teksta Dragoša Kalajića u časopisu su objavljeni tekstovi i Noborua Makinoa, Kišjoa Kurokave, Daisecua Suzukija, Jukija Mišime, Rolanda Barta i Aleksandra Lončara. Svi oni su bili vodeći intelektualci u drugoj polovini 20. veka.