Japanorama

DREVNA NAČELA SAMURAJA

800.00 рсд

Istrajnost, hrabrost, lojalnost i stalna suočenost sa smrću

U početku samo zaštitnici poseda feudalaca, vežbanjem borilačkih veština i upotrebom različitih oružja, samuraji su postali klasa koja je praktično vladala Japanom. Za razliku od drugih ratničkih grupacija u svetu, jedna od najvažnijih dužnosti samuraja bio je da se obrazuje. Vežbanje ratničkih veština bila im je svakodnevnica, ali su bili obavezni da izučavaju dela najvećih mislilaca, da poznaju književnost, pa da i sami budu sposobni da pišu poeziju. Vremenom, ova ratnička klasa stvorila je neku vrstu kodeksa ponašanja u čijoj su osnovi bili vernost i lojalnost prema gospodaru, odsustvo straha od  smrti i istrajnost u svemu čime se bave. Tek u kasnijem periodu stvoreni su pisani kodeksi, kao što je knjiga Inazoa Nitobea BUŠIDO i Cunetomoa Jamamotoa HAGAKURE. U ovoj knjizi su, pored njih, i kratki tekstovi Dragoša Kalajića i Ivana Morisa.

Kategorija:

Inazo Nitobe (1862-1933) je bio istaknuti japanski nauč­nik i državnik. Otac mu je bio samuraj, vazal feudalca koji je pripadao klanu Nambu u Morioki, gde je Nitobe rođen. Pra­vo ime mu je bilo Inanosuke. U devetoj godini života otišao je u Tokio, gde ga je usvojio ujak Tokitoši Ota. Studirao je u Japanu na poljoprivrednom fakultetu univerziteta u Sappo­rou, koji je bio pod hrišćanskom upravom, pa je tako postao hrišćanin. Posle toga je počeo studije engleske književnosti i ekonomije na Tokijskom univerzitetu, ali je ubrzo otišao u Sjedinjene Američke Države, gde je studirao ekonomiju i političke nauke na Univerzitetu Džon Hopkins. Studirao je i u Nemačkoj na univerzitetima u Berlinu, Bonu i Haleu, gde je i doktorirao. Izabran je za predsednika Carskog univer­ziteta u Tokiju i bio osnivač Tokijskog ženskog univerzite­ta. Postao je poznat kao „otac japanskog liberalizma“. Kao prvi japanski profesor gostovao je u Americi. Njegova knjiga “Bušido – duša Japana”, napisana na engleskom za zapadne čitaoce i objavljena 1900. godine, naišla je na izuzetan prijem i doživela brojna izdanja u mno­gim zemljama. Knjiga “Bušido – duša Japana” tek je kasnije prevedena na japanski jezik. Njegova celokupna dela sabrana su u dvadeset pet tomova, a izabrana dela na engleskom jezi­ku izdata su u pet tomova.

Cunetomo Jamamoto  (1659-1719) bio je samuraj na posedu Saga, oblast Hizen, a služio je feudalnom gospodaru Micušigeu Nabešimi. Kada mu je gospodar umro, Jamamoto nije želeo da pređe u službu novog gospodara, već se povukao u planine, živeći kao pustinjak. Svoja znanja, misli, ideje usmeno je saopštavao u vremenu od 1709. Do 1716 samuraju Taširou Curamotou, koji ih je sakupio I objavio pod naslovom “Hagakure” ( Skriveni listovi )