Japanorama

KIGAKU

Dragan Milenković:

POREKLO JAPANSKE ASTROLOGIJE KIGAKU  気学

 

 

KINA – KOLEVKA ASTROLOŠKIH ZNANJA U AZIJI

Pre nekoliko hiljada godina u Carskoj Kini, tada najvećoj i najrazvijenijoj zemlji na svetu, stvorene su astrološke discipline na osnovu kojih stanovnici Azije i danas usklađuju svoj život. Dvorski astrolozi u Kini imali su rang ministara, svakodnevno su proučavali podatke iz cele države, koji su redovno stizali u prestonicu, a glavni zadatak im je bio da, proučavajući pojave u prirodi, obezbede uslove za žetvu pirinča i drugih prinosa. Obezbeđujući tako državno blagostanje i stabilnost, astrolozi su došli do saznanja o nekim zakonitostima u kretanjima u prirodi, ali i promenama koje u prirodi povremeno nastaju.

Tvrdi se da su astrolozi rano, čak nekoliko vekova pre, otkrili mogućnost da na državu počnu da napadaju došljaci sa severa, pa su tako donete odluke o izgradnji hiljadama kilometara dugog Velikog zida ( u svetu poznatom kao Kineski zid ) – jedine ljudske građevine koja može da se vidi sa Meseca. Bili su to začeci astrološke discipline Feng šui, koju drugačije nazivaju i astrologija prostora.

Kineski astrolozi, su, pored toga, proučavali podatke iz svih gradova i sela u velikoj carevini i zaključili da postoje neke zakonitosti u odnosima među njima. Ljudi određenih godišta češće su se sukobljavali sa osobama drugih godišta i obratno, ljudi nekih drugih godina rođenja lepo su živeli i imali dobre odnose sa njima.

Tvorci tog dela astrologije shvatili su da u vasioni postoji određeni ritam promena, koji utiče i na ljude. Oni su zaključili da se Zemlja nalazi pod uticajem devet «zvezda», koje svojom prirodom i karakterom utiču i na ljude, ali i na promene u prirodi. Te zvezde su označili brojevima, njihove osobine povezali sa osobinama nekoliko prirodnih «elemenata», i tako stvorili sistem na osnovu koga mogu uspešno da odrede šta će se dešavati u određenim periodima vremena, kao i to šta će se događati pojedinim osobama, rođenim pod uticajem tih zvezda, tojest kakvi će biti odnosi medju njima.

 

JAPAN – KAKO GRADITI PRESTONICU

Slabljenjem Kineske carevine, njenim padom pod kolonijalne gospodare pre nekoliko vekova, zaustavili su u toj zemlji zadugo razvoj tradicionalne kulture, pa i svih oblika astrologije. Ali, u Japanu, kineskom ostrvskom susedu, koji je izbegao kolonijalne gospodare iz Evrope, kultura i plodovi tradicije primljeni iz Kine, nastavili su vekovima da se neometano razvijaju i napreduju. Japanci su od Kineza primili pismenost i religiju budizam još u 5. veku, a veoma originalni i maštoviti Japanci su, čak, neke plodove kineske kulture toliko razvili da su oni u Japanu dobili potpuno originalni oblik.

Prvi put u većoj meri Japanci su primenili znanja iz astrologogije Feng Šui 710. godine, kada je izgrađena prva stalna japanska prestonica Nara. Astrolozi su dugo tragali, da bi u Japanu našli mesto na kome će planine, reke i putevi biti tako postavljeni da će gradu garantovati dugovečnost i prosperitet. Prestoni grad, naime, prema pravilima Feng Šuija, mora da ima «plavog zmaja» ( reka ) na istoku, «belog tigra» ( put ) na zapadu, «crvenog pauna» ( jezero, more ili dolina ) na jugu i životinju zvanu genbu ( lanac planina ) na severu.

Car je sedeo u dvoru u Nari do 794, kada je prestonica premeštena u Kjoto, i takođe bila izgradjena po svim pravilima astrologije. Oba grada, prepuna starih palata, zamkova i hramova, i dan danas stoje i nisu ih oštetili ni zemljotresi, ni tajfuni, ni veliki ratni požari, baš, kažu, zahvaljujući poštovanju pravila astrologije.

A onda je 1600. godine vlast u Japanu preuzeo vojni zapovednik – šogun Iejasu Tokugava. Da bi se potpuno odvojio od carskih uticaja i spletki njegovih dvorjana, šogun Tokugava odlučio je da za sebe izgradi potpuno novi grad. Angažovao je najbolje kineske stručnjake za Feng Šui i oni su mu, posle dugog traženja, odredili mesto severno od Kjota, ribarsko seoce na ušću reke Edo u Pacifik.

Novi grad dobio je takodje ime Edo i građen je u potpunosti prema nacrtima astrologa – stručnjaka za Feng Šui. Posebno se pazilo da prema pravilima Fusuigaku ( kako Japanci nazivaju Feng Šui ) bude posebno lepo ukrašena i prohodna linija severoistok – jugozapad, kojom, kako kažu stručnjaci za Feng Šui, prolaze „demoni“. Demoni su, prema tradiciji, moćne utvare slične zmajevima, koje, ako imaju slobodan prolaz kroz neku teritoriju, radosno dele bogatstvo i prosperitet njenim stanovnicima, a, ako naiđu na neku smetnju ili prepreku, znaju da unište sve oko sebe. Demoni vole i lepe građevine i ukrase, pa je šogun Tokugava dao da se najlepši hramovi i palate izgrade baš duž linije severoistok – jugozapad, kako bi grad bio prosperitetan i dugovečan.

Sa posebnom pažnjom traženo je mesto za šogunovu palatu, čija dobro odabrana lokacija takođe garantuje prosperitet svome graditelju. Palata je izgrađena prema svim pravilima Feng Šuija, pa je porodica Tokugava vladala Japanom otada više od 2,5 veka ( do 1868. godine ). I danas carska palata stoji na mestu koje je za dvor šoguna odredio Iejasu Tokugava u gradu Edo, koji se danas zove Tokio.

Kažu da je Tokugava naredio svojim saradnicima da što više znanja «pokupe» od gostujućih kienskih astrologa, kojima je obećao carske nagrade, ali da je naredio da astrologe, posle završetka gradnje, sve do jednog pobiju. Oprezni šogun nije želeo da neko drugi u Japanu, car ili neki feudalac, angažuje ove stručnjake i ugrozi mu vladavinu koju je tek započeo.

Tokugava je vlast u Japanu preuzeo posle dugog građanskog rata, koji je u toj zemlji trajao preko 150 godina. Feudalci su bili toliko ojačali da su napadali jedan drugog, otimali posede, imanja, bogatstvo, palili tuđe gradove i zamkove, a svoju moć koristili da utiču na cara u Kjotu. Tokom takvog iscrpljujućeg rata, mali Iejasu veći deo života proveo je kao talac, jer je tada bio običaj da feudalci, kao garanciju vernosti prema nekom savezniku, daju svoga sina kao taoca.

Tokom zatočeništva Iejasu Tokugava je mnogo učio, ali i posmatrao ljude, pa je zaključio da se i uz pomoć astrologije može lakše i duže vladati njima. Kada je, posle velike bitke na polju Sekigahara 1600. godine, preuzeo vlast, on je ne samo sebi izgradio novu prestonicu, nego je i ispremeštao feudalce u celoj zemlji. Ovaj neobičan potez ( feudalce je raselio sa poseda na posed, prema svom nacrtu ) Tokugava je, kažu, preduzeo na osnovu postavki kineske astrologije o slaganju ljudi, koja je u Japanu nazvana KIGAKU. Iako su je primili iz Kine , ova astrologija se u Japanu odomaćila i poprimila potpuno autentičan karakter.

 

 

RAĐANJE JAPANSKE ASTROLOGIJE

Kao što smo rekli, astrologija KIGAKU ( značenje: učenje o životnoj energiji KI ) za znake ima „devet“ zvezda, označenih brojevima, a broj-znak određuje se na osnovu godine u kojoj ste rođeni. Znaci su postavljeni u takozvani KRUG SLAGANJA, a, ako je slaganje dobro, onda se garantuje dug i srećan život. Ali, čak i ako su dve osobe rođene pod takvim astrološkim znakovima koji se ne slažu, Japanci nalaze rešenje, dajući mogućnost da se između te dve osobe postavi posrednik koji će ih na neki način povezati. Tako se stvara krug sudbine, koji, na kraju, ima uvek pozitivan predznak.

Veštim kombinovanjem, svako može da pronađe način da svoju sudbinu popravi i počne da se ( makar i preko posrednika ) slaže sa osobom sa kojom se do tada nije slagao.

Najveći broj Japanaca se zato ne venčava dok ne zatraži savet od astrologa, koji će mu odrediti meru slaganja sa osobom koju je odabrao, a , ako je slaganje loše, poučiti ga načinu da lošu sudbinu na neki način «popravi».

U Japanu je i dan danas, u 21. veku, veoma često venčavanje preko provodadžije. Postoje privatne provodadžije, ali ima i pravih posredničkih agencija, koje će vam, na vaš zahtev, naći idealnog partnera. Provodadžije organizuju sastanke, a na tom sastanku, pored potencijalnih mladenaca, često sede i roditelji obe strane, koji pomno prate razgovor dvoje mladih, da bi ocenili koliko se oni potencijalno slažu.

Na zahtev roditelja, provodadžije angažuju i profesionalne astrologe, koji će im detaljno reći kakvo je sudbinsko slaganje dvoje mladenaca. A za one koji nemaju novca za skupe usluge astrologa i provodadžija, na svakom kiosku u Japanu, u svakoj knjižari, pred kraj godine, mogu se naći priručnici za astrologiju, u kojima svako može da proveri svoje sudbinsko slaganje sa osobama kojima želi.

U romanu «Priča jedne gejše», koji je pre nekoliko godina preveden i objavljen i kod nas, možete lako videti da je mlada gejša svaki čas konsultovala takozvani «almanah», što je ustvari astrološki priručnik za japansku astrologiju KIGAKU. Da bi saznala sa kojim se osobama slaže, a sa kojima ne, gejša je često konsultovala svoj priručnik iz astrologije. Takvi priručnici štampaju se u Japanu vekovima i njih su čitale generacije Japanki i Japanaca.

U priručniku se nalazi tabela na osnovu koje se pronađe broj – astrološki znak, a onda se na takozvanom Krugu brojeva i elemenata, vidi ko se sa kime slaže ili ne slaže. Bele strelice na Krugu brojeva i elemenata označavaju dobro slaganje između pojedinih brojeva – astroloških znakova, a crne strelice označavaju loše slaganje.

Astrologija KIGAKU se, međutim, primenjuje i u drugim oblastima života, pa se na osnovu nje biraju radni i upravljački timovi u preduzećima, ekipe u sportu, sastav grupe koja kreće na putovanje, pa i partijski timovi uoči političkih izbora.

 

KAKO NAĆI „DOBRU KOMBINACIJU“

Da biste mogli da saznate više o japanskoj astrologiji Kigaku, treba da pogledate u tabelu, koja se donosi u knjizi, ali i u godišnjim izdanjima, da nađete svoj broj-znak, a, na takozvanom Krugu slaganja, vidite sa kime se slažete, a sa kim ne.

Nađite svoju godinu rođenja u tabeli, a onda pogledajte u vrh vertikalne kolone u kojoj se vaša godina rođenja nalazi. Brojka, koja se nalazi u vrhu kolone je vaš horoskopski znak. Kad njega budete znali i znali horoskopske znake osoba iz vaše okoline, znaćete i kakva vas sudbina čeka i kako da je, eventualno, promenite.

Navešćemo vam ovde neke godine i horoskopske znake koje ih označavaju, kako bi naši čitaoci mogli lakše da se snađu u priči o japanskoj astrologiji.

Naprimer: godine 1963. i 1972. su u znaku broja 1, godine 1971. i 1980. su u znaku broja 2, godine 1961. i i 1970. su u znaku broja 3, godine 1969. i 1978. su u znaku broja 4, godine 1977. i 1986. su u znaku broja 5, godine 1976. i 1985. su u znaku broja 6, godine 1966. i 1975. su u znaku broja 7, godine 1983. i 1992. su u znaku broja 8 i godine 1973. i 1982. su u znaku broja 9.

Na Krugu brojeva i elemenata lako je videti da se osobe rođene u znaku broja 1 dobro slažu sa osobama u znaku broja 6 i 7, ali i sa osobama rođenim u znaku broja 3 i 4. Ako je muškarac rođen u znaku broja 6 ili 7, a žena u znaku broja 1, to se zove idealno slaganje. Ali, čak i ako je kombinacija obratna, a muškarac je rođen u znaku broja 1. a žena u znaku broja 6 ili 7, kombinacije je opet dobra.

Takođe je idealna kombinacija ako je muškarac rođen u znaku broja 1, a žena u znaku brojeva 3 ili 4. Veoma dobra kombinacija je i ona u kojoj je muškarac rođen u znaku brojeva 3 ili 4, a žena u znaku broja 1.

Tako japanski astrolozi mogu lako da odrede slaganja za sva godišta, sve horoskopske znakove, pa da tako svi problemi za budućnost budu rešeni, jer, kada se dvoje dobro sudbinski slažu, sve ono što rade ići će im od ruke.

Japanski astrolozi ne samo da mogu da odrede takozvano sudbinsko slaganje pojedinih osoba, nego čak i da saznaju kakve su njihove karakterne i druge osobine. Godina rođenja i horoskopski znak u japanskoj astrologiji uvek su vezani za pojedine karakterne osobine, pa ponekad prosto ne verujete kada čitate o osobinama ljudi rođenih u vašem horoskopskom znaku, jer izgleda kao da je neko crtao baš vaš portret dok je pisao taj tekst.

Zato, ako želite da stupite u ljubavni odnos, u brak, da počnete zajednički posao sa nekim , najbolje da prvo pogledate šta vam kažu “japanske zvezde”, pa onda da nastavite sa druženjem. Tek kada saznate sve o nekome na osnovu onoga što vam kažu japanski astrolozi, onda možete da mirno nastavite da se vidjate ili živite sa nekim, jer nemate smetnje koje bi po vaš odnos bile loše.

 

 

 

 

NA KOJU STRANU SVETA DA KRENEMO

Japanci su veliki svetski putnici. U muzejima Rima, Pariza, Londona, na svim velikim turističkim destinacijama, možete da naiđete na grupu radoznalih stanovnika ove daleke zemlje. Preko devetnaest miliona Japanaca putovalo je u inostranstvo 2019. godine, više nego ikad u istoriji.

Ali, putuje se mnogo i u samom Japanu. Kada dođu praznici, po toj zemlji se otegnu kolone automobila, vozovi, autobusi i avioni su puni, jer po samom Japanu krene na put istovremeno i po nekoliko desetina miliona ljudi. Kolone automobila koje izlaze iz Tokija i drugih velikih gradova ponekad su dugačke i preko pedeset kilometara. Odlazi se na more, u planine, u tople mineralne banje, posećuju čuvena istorijska mesta i ide na poklonjenje u stare hramove.

Niko se, takođe, za putovanja ne priprema podrobnije od Japanaca. Pre nego što krene na put, Japanac će pročitati o istoriji mesta u koje ide, čitati romane i putopise, pripremiti blok za beleške, kako bi ono što na putovanju čuje od vodiča, mogao da zabeleži i kasnije ispriča prijateljima.

Osim neophodne odeće i obuće za svaku priliku i vremenske uslove, u koferu Japanca  pred put naći će se i pribor za prvu pomoć, najneophodniji lekovi i vitamini, mape predela u koje se putuje, bedekeri, romani i putopisi koji govore o tom kraju, ali i neophodne amajlije.

U budističkim hramovima u Japanu, kao i svetilištima stare japanske vere šinto, naime, obavezno postoje i prodavnice, u kojima može da se kupi neka vrsta tamjana, druge verske potrepštine, različiti suveniri, ali i lepo i ukusno izradjene amajlije za sreću – za različite prilike. Neke služe za decu, neke za sreću cele porodice, neke za odrasle, neke za sreću u poslu, u školi, na ispitima na fakultetu, ali i amajlije za putovanja i , posebne, za sreću u saobraćaju, koje se onda obese u automobilu i tu ostaju sve dok je auto u posedu te porodice.

Nekada, ako malo više platite, sveštenici u hramu izmoliće za vas posebnu molitvu, ili vam pripremiti posebnu amajliju, na kojoj se kaligrafskim lepim znacima ispiše vaše ime, imena vaše žene i dece, pa onda amajlija čuva vas sve, još sigurnije od onih običnih. Takve amajlije, uz lepu cenu, sveštenici će vam, ako zatražite, ispisati i za vašeg ljubimca sa četiri ili dva točka. Japanci u amajlije veruju, to je tamo svakodnevna stvar, kojoj se niko ne čudi, niti broj amajlija koje ljudi nose u prtljagu obrnuto zavisi od stepena obrazovanja.

Neki Japanci, međutim, skloni su da i kada kupuju auto pogledaju da li im godište vozila odgovara po astrologiji “Kigaku”. Auto se ni u bogatom Japanu ne kupuje svakog dana, pa čovek može da razmotri mogućnost da ponekad i ne kupi najnoviji model, čak i ako ima novca za njega, nego da, zbog sudbinskog slaganja, kupi vozilo starije godinu ili dve. Ako kupite auto čije vam godište odgovara, sigurno ćete imati manje saobraćajnih nesreća, manje će vas zaustavljati i kontrolisati saobraćajci, a, dok se vozite, sigurno ćete se osećati prijatnije u autu koji vam horoskopski odgovara nego u onome koji ne – veruju Japanci.

Ali najvažniji deo pripreme za putovanje je provera u astrološkoj knjizi da li saputnici jedno drugome odgovaraju, kao i to da li je pravac u kome se kreće srećan ili ne.

U “Astrologiji devet zvezda”, koja se drugačije naziva “Kigaku”, a u kojoj su horoskopski znaci, na osnovu godina rođenja, obeleženi brojkama od jedan do devet, odredjuje se takozvano sudbinsko slaganje među ljudima. Tako uvek možete da znate ne samo to da li sa tom osobom možete da ostvarite dobru ljubavnu vezu, povoljno odradite zajednički posao, ostvarite uspeh u zajedničkom sportskom timu, nego i kako će proteći vaše zajedničko putovanje.

Ali, kažu Japanci, najvažniji podatak koji treba da znate pred put je u kom pravcu od vaše kuće ili stana se nalazi vaša sledeća destinacija. Jer, kako veruju u Aziji hiljadama godina, pravac u kome putujete ( isto kao i pravac u kome se selite ) može da za vas bude sudbonosan. Ako ste dobro izabrali pravac putovanja, imaćete ne samo prijatne trenutke, nego će vas u svemu sreća pratiti. Dobićete odličnu sobu u hotelu, hrana će vam biti izuzetno ukusna, društvo prijatno, a za prevozna sredstva kojima putujete saobraćajne nesreće jednostavno neće postojati. Pored toga, ako je pravac dobar, a niste u braku, na dobro izabranom pravcu putovanja možete upoznati osobu svojih snova, dobiti novac na nekoj lokalnoj lutriji, ili upoznati ljude koji će vam mnogo značiti u budućim poslovima.

Takozvani “srećni” pravci u kojima treba da se krećete nisu konstantni i menjaju se svake godine.

 

POLITIKA I ASTROLOGIJA

Svetska i domaća politička scena je izvanredna „laboratorija“za ispitivanje verodostojnosti postavki japanske astrologije, jer je toliko bogata ličnostima i događajima, kao u nekom kriminalističkom romanu, u kome se do kraja ne može da zna ko je ubica. Ali, uz japansku astrologiju može vrlo lako da se „pročita“ neki politički savez, shvati neka svađa među političarima, a, kada bi postojao neki vrhunski dirigent, on bi, po postavkama japanske astrologije, našu i svetsku političku scenu sigurno bolje uredio.

Isti „recept“ može da se upotrebi i u međunarodnoj politici, ali i u prošlosti, pa da se neki događaji u bližoj i daljoj istoriji bolje razumeju. Često je citiran slučaj konferencije u Jalti, na poluostrvu Krim na Crnom Moru, gde su se, na samom kraju Drugog svetskog rata, sastali tada vodeći političari Savezničkih snaga protiv Hitlera, da – kao odraz odnosa nastalih novom ravnotežom snaga stvorenom u ratu konstrušu novu sliku sveta.

Na toj konferenciji od 4. do 11. februara 1945. učestvovali su američki predsednik Ruzvelt, sovjetski državni i partijski lider Staljin i britanski ratni premijer Čerčil. Njihova fotografija, snimljena pred kraj konferencije, pokazuje veliko raspoloženje kod Staljina i Ruzvelta, dok je Čerčil na toj fotografiji prilično odsutan, čak tužan. Oni koji znaju za bilans sastanka u Jalti shvataju suštinu te fotografije, jer je tada, verovatno prvi put u svojoj viševekovnoj istoriji, velika Britanska Imperija postala drugorazredna država, a na tasovima svetske politike mesta su zauzeli predstavnici Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza.

Iako je očekivala da, kao jedan od najžešćih boraca protiv Hitlera tokom Drugog svetskog rata dobije veći deo „kolača“, Velika Britanija je na konferenciji u Jalti izgubila najveći deo uticaja u zemljama daleko od svojih obala, a svet je tada podeljen na dve polovine, kojima su vladali SAD i SSSR. Takav odnos, kažu poznavaoci japanske astrologije, stvoren je ne samo zbog novih političkih okolnosti, već i zbog toga što su Ruzvelt i Staljin bili u veoma dobrom „sudbinskom“ odnosu. Njih dvojica su se sve vreme sastanka slagali, ponašali su se kao da su najbolji prijatelji, čak su jedan drugog povremeno tapšali po ramenu, a Čerčil, koji se nadao bliskijem odnosu sa svojim anglosaksonskim „rođakom“iz Amerike, ostavljen je bio nekako po strani. Njega Ruzvelt i Staljin kao da nisu mnogo primećivali.

Ruzvelt je bio rođen u znaku broja 1 (1882. godine), Staljin u znaku broja 4 (1879. godine), a Čerčil u znaku broja 9 (1874. godine). Ruzvelt i Čerčil su, tako, bili na suprotnim krajevima Kruga slaganja sudbina, pa se nikako sudbinski nisu slagali (od Ruzveltove kućice išli su loši sudbinski uticaji ka Čerčilovoj), a Staljin je, kao „četvorka“, dobijao „dobre“ sudbinske uticaje od Ruzvelta, pa je u Jalti za svoju zemlju dobio mnogo više nego što se to očekivalo tada, uoči početka „hladnog rata“. Staljin je, na neki način povezivao sudbine Ruzvelta i Čerčila, pa bez njega ovaj sastanak sigurno ne bi imao uspeha. Staljin je (da je hteo) mogao da donese sreću i Čerčilu, jer od njegove četvorke idu pozitivni uticaji na Čerčilovu „devetku“, ali je tu verovatno pobedio Staljinov jak politički instikt, kome je odgovaralo slabljenje Velike Britanije.

Potpuno drugačiji odnosi na svetskoj političkoj sceni bili bi, verovatno, da je Ruzvelt prestao da bude predsednik koji mesec ranije (umro je u aprilu 1945, samo dva meseca posle konferencije u Jalti). Ruzvelta je na čelu Sjedinjenih Američkih Država nasledio Hari Truman, rođen 1884, u znaku broja 8, koji se nikako nije slagao sa Staljinovim brojem 1. Truman je bio taj koji je počeo politiku hladnog rata, a nastavio ju je Dvajt Ajzenhauer, američki predsednik od 1952. godine, koji je rođen 1890. godine u znaku broja 2. Ni Truman ni Ajzenhauer se sudbinski nisu slagali sa Staljinom. Obojica su, međutim, bili u dobrom sudbinskom odnosu sa Čerčilom, tako da bi, da je konferencija u Jalti na kojoj je podeljen moderni svet održana samo nešto kasnije, možda Velika Britanija zadržala nešto od svog ranijeg uticaja, a Staljinov Sovjetski Savez možda ne bi dobio tako veliku porciju svetskog kolača.

Ovde bismo mogli da samo na kratko pomenemo i jugoslovenskog lidera Josipa Broza Tita, rođenog 1892. godine u znaku broja 9. Njemu je Staljin donosio sreću i pomagao mu je da se od neznanca, koga je poslala Kominterna, pretvori u vođu partizana i lidera Jugoslavije, što je Tito dobro iskoristio. Kada mu Staljin više nije trebao, Tito mu je jednostavno okrenuo leđa, što već ne govori o astrologiji, nego o karakteru. Apsurdno je, ali Titu sreću donosi i sam nacistički vođa Adolf Hitler (1889. u znaku broja 3), jer je rat koji je Hitler poveo protiv celog sveta izbacio neznatnog bravara Josipa u vrtoglavi svet politike. Tito je izgleda znao da bira i iskorišćava partnere, jer je i njegova veza sa suprugom Jovankom bila dobra. Od njenog broja 4 išli su dobri uticaji ka njegovom broju 9.

Kao što smo ovde analizirali sudbinski odnos među svetskim liderima na kraju Drugog svetskog rata, tako bi mogla da se analizira politička situacija u bilo kojoj zemlji. U Japanu je to stalna praksa. Pred izbore, ali i posle njih, Japanci pokušavaju da sastave astrološku kartu vlade, astrološku kartu određene političke koalicije, a da onda na osnovu toga odrede i političku budućnost onih koje analiziraju.

Jedan od često citiranih primera je sudbina japanskog premijera Kakueija Tanake, čoveka koji je, jedanput, u savez uzeo političara sa kojim se nikako sudbinski nije slagao, ali za koga je bio siguran da mu donosi „političke poene“. Taj političar mu je stvarno doneo trenutni uspeh, ali kasnije, kada je otkrivena „afera Lokid“ i Tanakino učešće u njoj, on je bio prvi koji je ustao protiv premijera i tako mu zapečatio političku sudbinu.

 

 

 

 

 

 

DALEKA PROŠLOST – BRUT I CEZAR

Događaje u svetu možete da pratite onoliko dugo u prošlost koliko imate podataka o akterima, bez obzira da li je u pitanju politika, velike ljubavi ili neka druga tema. Jedna od dilema istoričara oduvek je bila zašto je baš Marko Junije Brut (85 – 42 godine pre naše ere) bio odabran da ubije Julija Cezara (101 – 44. g. pre naše ere), ili zašto je egipatska vladarka Kleopatra ( 68 – 30 pre naše ere) bila u ljubavi i sa Cezarem i kasnije sa Markom Antonijem (83 – 30 pre naše ere). Cezar je rođen u znaku broja 3, u istom znaku u kome je bila rođena i Kleopatra, njegova ljubavnica i majka njegovog sina Cezariona, ali je i Antonije bio rođen u znaku broja 3, pa je, posle Cezara, Kleopatra lako našla sreću sa mlađim Antonijem.

Brut je, međutim, rođen u znaku broja 5, tako da je bilo neminovno da iz redova republikanaca koji su se protivili Cezarovoj diktaturi, baš on bude čovek koji će Cezara probosti nožem u senatu. Godine u kojima su rođeni Brut i Cezar nalaze se na suprotnim delovima Kruga slaganja sudbina u japanskoj astrologiji, pa je bilo neminovno da se njihov odnos završi onako kako se završio – ubistvom Cezara od strane Bruta.

Pogledajmo i kako je Neron došao na presto. Lucije Domicije Neron (37 – 68) je bio sin Agripine Mlađe (16 – 59) iz prvog braka, kada se ona udala za Klaudija I Tiberija Druza (10 – 54), osvajača Britanskih ostrva. Klaudije, rođen u znaku broja 2, bio je u lošem sudbinskom odnosu sa ženom Agripinom, rođenom u znaku broja 1, ali u lošem odnosu i sa njenim sinom Neronom, rođenim u znaku broja 4. Agripina je ostavila Klaudija, dovela Nerona na presto, a to što je sin kasnije naredio da je ubiju može da se pre prepiše njegovom mentalnom sklopu, nego neslaganju u krugu sudbina.

Verujem da bi događaji u Novom zavetu mogli da se lako analiziraju, da se zna tačna godina rođenja Isusa Hrista, za koga neki podaci govore da je rođen 6. a neki 5. godine Pre nove ere. Po jednim podacima bio bi rođen u znaku broja 7, a po drugima u znaku broja 6, što su godine u istoj kućici u Krugu sudbina, ali se te godine ipak razlikuju. Jedno je sigurno, a to je da je baš car Konstantin I Veliki bio izabran da ozvaniči hrišćanstvo možda i zato što je on bio rođen u znaku broja 1, koji se odlično slaže sa brojevima 6 i 7, bilo u kojoj da je rođen Isus Hrist.

 

 

PRIMERI IZ SRPSKE ISTORIJE

Ne znamo godine rođenja braće Stefana Nemanje, velikog župana i vladara Srbije, ali, da znamo, možda bismo mogli da shvatimo zašto je Nemanja bio u sukobu sa braćom i kako ih je, na kraju, pobedio. Nemanja (1114 – 1199 ) rođen je u znaku broja 4, njegov sin Rastko Nemanjić (1174 – 1235) u znaku broja 7, a Nemanjin srednji sin Stefan Prvovenčani (1196 – 1227) u znaku broja 3.

Jasno je da Rastko nije bio u dobrom sudbinskom odnosu sa ocem i možda je i to bio razlog zbog koga je krenuo od kuće i otišao na Svetu Goru. Takođe je jasno da je Nemanja bio u dobrom odnosu sa sinom Stefanom, pa je njemu, a ne najstarijem sinu Vukanu, predao presto Srbije. Vukanova godina rođenja nije tačno utvrđena, ali je on verovatno bio u lošem odnosu sa ocem, što je uslovilo da Nemanja presto preda Stefanu. Neki izvori govore da je Nemanja presto predao Stefanu jer je Stefan bio vizantijski zet, pa je samim tim njegov uticaj na odluke dvora u Konstantinopolju mogao da bude veći, a šanse Srbije da se potpuno osamostali od „velikog brata“ veće, ali to su već neke druge priče.

Pošto su godine kasnijih vladara iz loze Nemanjića uglavnom poznate, na osnovu njih je sigurno moguće bolje shvatiti neke događaje iz srpske istorije. Na koga biste, naprimer, pomislili kada biste pročitali sledeći citat: „Te osobe nastavljaju započete poslove i poduhvate svojih roditelja i predaka. One imaju sreće u sprovođenju nečega već zamišljenog i zato lako preuzimaju i nastavljaju poslove koje su zamislili i započeli drugi. Zbog ovih sposobnosti cene ih čak i ljudi stariji od njih i oni koji su višeg ranga, pa veoma brzo zauzimaju  značajno mesto u hijerarhiji svoje države, ali i u široj okolini. Te osobe imaju dar da dobijeni novac i imanje umnožavaju i povećavaju“.

U istoriji Srbije jedan je čovek na koga bi mogao da se lako primeni taj citat, a to je car Dušan Silni (rođen 1308.godine), poslednji moćni Nemanjić. On je preuzeo upravljanje Srbijom, proširio njenu teritoriju, uvećao bogatstvo i povećao njenu slavu do krajnjih mogućnosti, jer Srbija nikada nije bila veća nego u njegovo doba. Bio je ne samo dobar vojskovođa, nego i mudar vladalac, koji je Srbiji podario jedan od najnaprednijih zakonika svoga vremena.

Car Dušan bio je rođen u znaku broja 8 po japanskom horoskopu i da znamo godine rođenja ostalih njegovih savremenika sigurno bismo mogli da tačno odredimo i ko je kriv za njegovu preranu smrt, jer japanski astrolozi to mogu, bar približno da odrede, na osnovu slaganja ili neslaganja po njihovoj tabeli. Cara Dušana ubio je neko iz njegove najbliže okoline, kao što je u starom Rimu Brut ubio Cezara. Ko je bio Brut cara Dušana, možda ćemo uspeti da jedanput saznamo, baš zahvaljujući japanskoj astrologiji – samo ako saznamo tačne godine rođenja pojedinih Dušanovih savremenika. U bližoj istoriji Srbije već je lakše saznati godine rođenja, pa je vrlo jednostavno odrediti slaganja pojedinih ličnosti.

Karađorđe i Miloš Obrenović, naprimer, nisu se dobro slagali po japanskoj astrologiji, pa je neminovno bilo da se njihov odnos završi onako kako se završio. Karađorđe je rođen u znaku broja 7, a Miloš Obrenović u znaku broja 4, što se odražava i na njihovim osobinama, ali i ličnim sudbinama. Za ljude rođene u znaku broja 7 je karakteristično da ih priznanja zatiču tek u poznijim godinama, što se potvrdilo u slučaju Karađorđa, koji je vođa Srbije postao tek u 37. godini, koliko je imao kada je počeo Prvi srpski ustanak. Takve osobe nekada i ne dostignu punu slavu, jer ih izvesne okolnosti u tome spreče, što je takođe slučaj sa Karađorđem. Milošev broj 4 karakterišu prilagodljivost, dobra komunikacija sa ljudima, ali istovremeno i tajanstvenost, što su baš bile njegove osobine.

Pošto su njihove „zvezde“ na suprotnim stranama Kruga slaganja sudbina, između Karađorđa i Miloša jednom je moralo da dođe do sukoba, što se i završilo Karađorđevim ubistvom, koje je naredio Miloš. U našoj istoriji ima, međutim, i primera dobrih astroloških odnosa, a to je onaj između prote Mateje Nenadovića (rođenog 1777. godine) i Karađorđa, koji su, dok su radili zajedno na oslobođenju Srbije, bili veoma harmonični skladan par u poslu kojim su se bavili. Karađorđe je bio glavni strateg i vojskovođa, a prota Mateja njegov najbolji diplomata i kasnije organizator državne strukture. Njih dvojica, obojica rođeni u znaku 7 u japanskoj astrologiji, su se izuzetno dobro slagali, uprkos činjenici da je Karađorđe ranije bio u sukobu sa matejinim ocem Aleksom.

Nekada dobro slaganje među osobama može da bude i pogubno za njih, ako ne obraćaju pažnju na društvene okolnosti. Primer veoma dobrog astrološkog slaganja u našoj novijoj istoriji, koji se pogubno završio, je, naprimer, odnos kralja Aleksandra Obrenovića (1876 – 1903) i kraljice Drage Mašin (1866 – 1903). Dobar astrološki odnos koji su oni imali (Draga je bila rođena u znaku broja 8, a Aleksandar u znaku broja 7, što je odnos u kome ona na njega vrši dobre sudbinske uticaje) naveo ih je da, uprkos neslaganju okoline, sklope brak, pa ih je zato, na kraju, okolina i kaznila.

Zato, kažu japanski astrolozi, osim dobrog slaganja i kompatibilnih karakternih osobina, osobe koje žele da žive zajedno ili da stupe u brak treba da razmišljaju i o društvenim okolnostima, odnosima u porodici, jer, čak i ako se oni odlično po svemu slažu, neko iz njihove okoline to može da im pokvari. Međutim, neki podaci govore da je kraljica Draga ustvari bila rođena 1861. godine, što je stavlja u znak broja 4, a taj znak, znamo, donosi loše uticaje na broj 7 u kome je kralj Aleksandar bio rođen. Onda je njihovo ubistvo ipak bilo proizvod lošeg slaganja po japanskoj astrologiji.

Čitaoce verovatno interesuje kako su se slagali i drugi srpski parovi tog doba. Pesnik Laza Kostić, rođen 1841. godine, bio je zaljubljen u mnogo mlađu Lenku Dunđerski, rođenu 1870. godine. On u znaku broja 6, a ona u znaku broja 4, nikada ne bi mogli da nađu zajednički jezik, čak i da su pokušali, a loši uticaji išli su od njega ka njoj, što je on, kao iskusan čovek, verovatno na vreme osetio i povukao se. Da nije, ne bi napisao svoje najlepše pesme.

Posebno je interesantno ako sa stanovišta japanske astrologije posmatrate našu sadašnjost, jer se japanske astrološke istine mnogo brže dokazuju – skoro pred našim očima. Koji je to par koji je neprekidno pokušavao da pred drugima stvori sliku idealnog slaganja, ljubavi i harmonije, a, ustvari, uništio je ne samo sebe i svoju bližu okolinu, već maltene devastirao i unazadio čitavu državu? Znate na koga mislimo – na bračni par Milošević.

Slobodan Milošević i Mira Marković upoznali su se u ranoj mladosti, već tada postali nerazdvojni, a splet političkih događaja doveo Slobodana Miloševića je na čelo države u jednom od najodsudnijih njenih trenutaka. Japanska astrološka knjiga jasno kaže da ovo dvoje nemaju dobru zajedničku sudbinu, jer se nalaze na suprotnim krajevima Kruga slaganja sudbina. Mira je rođena u znaku broja 3, a Sloba u znaku broja 5, pa se jednim pogledom može utvrditi da su njih dvoje par koji „sudbinski“ uništava jedno drugo.

Ustvari, Mira uništava Slobu, jer crna strelica preseca krug i vodi prema kućici u kojoj je Slobin broj 5. Ali, pošto nesrećni parovi često mogu da utiču na svoju okolinu i sopstvenom nesrećom donesu nesreću drugima, evidentno je da je jedan loš sudbinski odnos, jedan loše sklopljeni bračni par, ustvari uništio sudbinu jedne zemlje, koja je mogla mnogo bolje da prođe – da su na njenom čelu bile osobe koje se sudbinski bolje slažu. A njih dvoje nisu uništili samo sve oko sebe, nego i same sebe.

Zar ne mislite da bi i za njih bilo bolje da budu mirna harmonična porodica, a ne da muž umre u zatvoru u Hagu, žena i sin da se kriju negde u inostranstvu, a ćerka se negde takođe, ko zna gde, sakriva od javnosti. Da su znali principe japanske astrologije i Mira i Sloba bi verovatno bolje prošli u životu, njihovoj deci bi bilo bolje, a, na kraju, i državi, kojom su neprikosnoveno vladali više od deceniju, i svima nama, bi bilo sigurnije.

 

 

KAKVA JE SUDBINA SRBIJE

Da bi smo saznali kakva će biti sudbina Srbije, treba samo da pogledamo u tabelu koju imamo u knjizi, nađemo horoskopski znak Srbije i onda vidimo kakva će biti njena sudbina (ali i svih nas) u budućnosti. Ali, tu nailaze problemi. Kada je Srbija rođena, često je pitanje koje se postavlja kada je u pitanju astrologija, jer naša zemlja je više puta stvarana, rađala se, umirala, ali se ponovo dizala iz pepela – ponovo nastajala.

Najčešće se uzima da je rođendan Srbije kao države dan krunisanja Stefana Nemanjića, nazvanog Stefan Prvovenčani, jer je to prvi srpski vladar koji se krunisao za kralja. Pre njega bilo je vladara koji su vladari Raškom, kako se Srbija tada zvala, ali su oni smatrani vazalima Vizantije i imali su titulu župana, ili velikog župana. Takvu titulu nosio je i sam Stefan Nemanja, iako je u njegovo doba Srbija ojačala i postala država koja je imala snage da se odvoji ispod vizantijskog skuta, pod kojim je dotle bila.

Stefan Prvovenčani krunisan je 4. januara 1217. godine, 55 minuta posle podneva, pa bi, na osnovu toga Srbija u japanskom horoskopu KIGAKU mogla da bude „rođena“ u znaku broja 9. Ali, pošto japanska astrološka godina, kao što smo rekli, počinje ustvari 2. februara, horoskopski znak Srbije trebalo bi ustvari da bude broj 1. Kao što je to slučaj i sa ljudima, rođenim na granici dve godišnje zone u astrologiji, sudbina koju donose horoskopski znaci menja se, zavisno od perioda života i naravno zavisno od uticaja drugih horoskopskih znakova.

Kada su u pitanju ljudi, njihova sudbina se menja zavisno od horoskopskih znakova rodbine, a državama se sudbina menja zavisno od horoskopskih znakova vladara, uticajnih ljudi oko njih, na osnovu horoskopskih znakova država sa kojima stupaju u savez ili država sa kojima ratuju. Sigurno je da bi jedna astrološka analiza istorije Srbije pokazala mnogo interesantnih stvari, ali tu nam posao otežava činjenica da nismo uvek sigurni u godine rođenja srpskih vladara, naročito onih iz dalje prošlosti.

No, pošto mi ne želimo da zalazimo toliko dugo u istoriju, pogledaćemo samo šta će biti sa Srbijom na osnovu znakova u kojima je rođena – brojeva 9 i 1. Sam broj 9, po japanskom načinu razmišljanja, ma koliko imao dobre „osobine“, ima jedno svojstvo u sebi koje kratko može da se izrazi kao „večita patnja“. Na japanskom se devet kaže KU, što je početni slog od reči KURUŠII, ili KURUŠIMU, što znači teskobno, teško, ali i patiti ili imati teškoće, osećati se skučeno i sputano.

Zbog toga, možda, Srbija otkako je, pored lepih perioda ima i te duge periode patnje, kao da je večito osuđena da plaća za neki neiskajani greh. Ali, pošto je, prema pravilima japanske astrologije, u slučaju rađanja u graničnom pojasu uticaja dva astrološka znaka, horoskopski broj Srbije je ipak 1, što nam daje nadu za bolju budućnost.

Osobe rođene u znaku broja 9 su, naime, veoma životne i pune energije. Velika energija koju one poseduju obasjava sve oko njih i razveseljuje srca onih koji su u njihovoj blizini. To su superiorne osobe, vesele, često fizički lepe i privlačne i sposobne da se veoma dobro obuku i da izgledaju lepo. One brzo donose odluke, brzo reaguju, originalne su i uvek odskaču od svoje okoline.

Veoma su ponosne, ali i osetljive na ono što o njima misli okolina, što im je slaba tačka. One imaju osećaj za ljude i okolinu, umeju da sa njom komuniciraju, ali su za nju suviše vezani. Nežne su i pažljive prema drugima, ali, pošto umeju da izgube osećanje za realnost kada upadnu u nevolju, u stanju su da pokažu neverovatnu slabost i da čak izdaju one koji su im dragi. U mladosti su veoma ambiciozne, brzo se zagreju za poduhvate i ideje, ali se isto tako brzo i hlade. Ideali su im veliki, ali, pošto je raskorak između ideala i stvarnosti još veći, tu nekada umeju da posustanu.

Šta ćete bolje opisani karakter Srba, nego u gornjim redovima, izdvojenim iz japanske knjige „Kigaku“. Ali, te osobine su dominantne u nekim periodima života, a na druge, nadajmo se, primenljive su sledeće osobine, vezane za osobe rođene u znaku broja 1, što su, kako smo pretpostavili, takođe horoskopske odlike Srbije. Rođeni u znaku broja 1 u japanskom horoskopu obično su veoma vredni, skloni naukama i učenju uopšte, ali nemaju mnogo sreće u mladosti. To su osobe koje mogu da mnogo trpe, da izdrže najveće nedaće, a, po znanjima i sposobnostima uvek odskaču od svoje okoline. Dobar period  života im dolazi sa zrelijim dobom, u kome će naći načine za uspeh i mir. Ako uspeju da izdrže teškoće i izazove u mlađem dobu, ako uspeju da ostanu na svom putu i izgrade čvrsto svoj karakter, u zrelijem dobu sleduje im društveno priznanje i uspeh u poslu. Eto, i takvi su Srbi, zar ne.

 

 

JOŠ MALO ISTORIJE

Pjer Abelar (1079 – 1142), francuski filozof i teolog, poznat je više u svetu po svojoj tragičnoj ljubavi prema lepoj Eloizi (1101 – 1162), nećakinji kanonika Filbera, nego po svojim delima. Pisma koje su njih dvoje pisali jedno drugom spadaju u bisere svetske književnosti, ali je ta ljubav morala da se završi tragično, zbog uticaja zvezda. Abelara su napali Filberovi plaćenici i kastrirali, a za sve to je, između ostalog, bila kriva činjenica da je Eloiza bila rođena u znaku broja 8, a Abelar u znaku broja 3, što znači da njihov odnos nije bio sudbinski dobar.

Najveći italijanski pesnik Dante Aligijeri (1265 – 1321), rođen u znaku broja 6 gajio je neumrlu ljubav prema lepoj Beatriče Portinari (1266 – 1290), rođenoj u znaku broja 5, pa su prirodno povoljni uticaji na njuegovu sudbinu i pomogli da ta ljubav bude ovekovečena u njegovim delima.

Francuski vladar Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), rođen u znaku broja 8, bio je u idealnom odnosu sa svojom voljenom Žozefinom (1763 – 1814), rođenom u znaku broja 6. Potpuno ista veza je bila između nemačkog pesnika Johana Volfanga fon Getea (1749 – 1832) i Šarlote fon Stajn (1742 – 1827), jer je on bio rođen u znaku broja 8, a ona u znaku broja 6. Slična veza, samo obrnuta, bila je i između britanskog pesnika Lorda Bajrona (1788 – 1824), rođenog u znaku broja 6 i ledi Karoline Lemb (1785 – 1828), rođene u znaku broja 8.

Kompozitor Frederik Šopen (1810 – 1894), rođen u znaku broja 1, bio je u dobrom odnosu sa spisateljicom Žorž Sand (1804 – 1876), rođenom u znaku broja 7, gde su dobri uticaji išli od nje ka njemu. Žorž Sand je potpuno isti odnos imala i sa drugim kompozitorom Alfredom de Miseom, rođenim iste godine kada i Šopen, pa je imao i isti horoskopski znak broj 1. Potpuno isti odnos bio je i između pesnika Sergeja Jesenjina (1895 – 1925) i igračice Isidore Dankan (1877 – 1927). Od njenog broja 1 išli su dobri uticaji prema njegovom broju 3.

Dobra veza bila je i između francuskog književnika Onorea de Balzaka (1799 – 1885), rođenog u znaku broja 3, i Eveline Hanske (1801 – 1882), rođene u znaku broja 1. Loša veza bila je između pesnika Vladimira Majakovskog (1893 – 1930), rođenog u znaku broja 8 i Ljilje Brik (1891 1978), rođene u znaku broja 1. Loš odnos imao je i Nobelovac Albert Ajnštajn (1879 – 1955) sa našom zemljakinjom Srpkinjom Milevom Marić (1875 – 1948). On je bio rođen u znaku broja 4, a ona u znaku broja 8, pa su loši sudbinski uticaji išli od njega ka njoj, što se u životu i obistinilo.

Od novijih loših veza izdvojili bismo vezu američkog pisca Skota Ficdžeralda (1896 – 1940), rođenog u znaku broja 5, i njegove žene Zelde, sa kojom se neprestano svađao. Zelda (1900 – 194) je bila rođena u znaku broja 1, pa se to stalno odražavalo na njihovu vezu. Iako se to nije lako videlo, bila je loša veza i između pisca Džemsa Džojsa (1882 – 194), rođenog u znaku broja 1, i njegove žene Nore (1884 – 1951), rođene u znaku broja 8. Stabilne i mirne su bile veze između naučnika Pjera Kirija (1859 – 1906), rođenog u znaku broja 6, i njegove žene naučnice Marije Kiri (1867 – 1934), rođene u znaku broja 7.

Slična je bila veza i između pisca Žana Pola Sartra (1905 – 1980) i Simon de Bovoar (1908 – 1986), on u znaku broja 5, a ona u znaku broja 2, u istoj sudbinskoj kućici. Idealna je bila veza između Franca Kafke (1883 – 1924), rođenog u znaku broja 9, i Milene Jasenske (1896 – 1944), rođene u znaku broja 5. Burne ljubavi Pabla Pikasa takođe mogu da se bolje razumeju ako se zna da je on (1881 – 1973) rođen u znaku broja 2, a njegove ljubavi Dora Mar i Marija Tereza Valter u znaku brojeva 3 i 1, što sigurno ne odgovara nikome od njih. Pikaso se slagao samo sa Olgom Koklovom, rođenom u znaku broja 2, istim kao i njegovim. Ali ta veza nije imala nikakvu živost – jednostavno “nisu vukli jedno drugo”.

Od modernih priča možda bi bilo interesantno razmotriti sudbinu jedne od najpoznatijih muzičkih grupa „Bitls“, koji su formirani 1960. u znaku broja 4, a u tom znaku rođen je i jedan od njenih članova Pol Mek Kartni (1942). Džordž Harison (1943) i menadžer Brajan Epštajn (1934) rođeni su u znaku broja 3, znači u istoj sudbinskoj kućici, a Ringo Star i Džon Lenon (obojica 1940) rođeni su u znaku broja 6, što se nije slagalo sa ostalim članovima grupe. Kraj grupe je došao sa početkom ljubavi Džona Lenona i Japanke Joko Ono (1933), koja je bila rođena u znaku broja 4 i nije se sudbinski slagala sa Džonom. On je rano našao smrt, a grupa se raspala, delom i zbog njenog lošeg uticaja.

Još jedna „muzička“ priča malo je nejasna sa astrološke tačke gledišta. U knjigama i filmovima o Volfganu Amadeusu Mocartu je povodom njegove dvestopetogodišnjice rođenja često pominjan odnos sa njegovim savremenikom, takođe kompozitorom, Salijerem. Iako iz svega deluje da je Salijeri loše uticao na sudbinu Mocerta, astrologija kaže da je Salijerijev (1750-1825) broj 7 veoma povoljno uticao na Mocertov (1756-1791) broj 1.

 

 

 

VELIKE LJUBAVI I VELIKE GREŠKE

Čuvena lepotica sanjalačkih očiju Loren Bekol, rođena 1924. u Njujorku, prvi put se u glavnoj ulozi pojavila 1944. godine, u filmu snimanom prema romanu Ernesta Hemingveja „Imati i nemati“. Nosilac glavne muške uloge bio je Hemfri Bogart, rođen 1899. godine, takođe u Njujorku. Sigurno da je četrdeset petogodišnji muškarac, koji je iza sebe imao već tri braka, bio je opčinjen dvadesetogodišnjom lepoticom, višom za glavu od njega, i da je kao dokazani filmski zavodnik, poželeo da bude njegova. Nije tada mislio o sudbini. Hemfri i Loren venčali su se već sledeće 1945. godine, a u braku su bili dvanaest godina. Bogart je umro 1957. u svojoj 58. godini, suviše rano, to svi kažu. Među njima je postojala strast, to je evidentno. On je bio opčinjen njenom lepotom, ona njegovom veličinom, ali njen horoskopski znak bio je 2, a njegov 4, što znači da je od njene kućice u Krugu slaganja sudbina crna strelica išla prema njegovoj, što ga je, verovatno, lagano uništavalo.

Jedan od „svetskih“ primera u kome japanska astrologija dokazuje svoju tačnost je i ljubav koja je vladala među filmskim glumcima Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor, koji su se upoznali 1962. godine, prilikom snimanja filma „Kleopatra“. Strasna ljubav dvoje lepih i markatnih ličnosti sigurno je bila jaka, ali mora da je Elizabeta osećala loše uticaje od Ričardove strane, jer su njihove svađe bile veoma česte. Ričard Barton rođen je 1925. u znaku broja 3, a Elizabet Tejlor 1932. u znaku broja 5, što znači da je „crnom strelicom sudbine“ Barton“ubijao“svoju ženu. Njihova romansa bila je tema dana. Venčali su se 1964., a razveli 1974. godine. Ponovo poslušavši strast, venčali su se drugi put 1975, ali loš astrološki odnos ih je terao i na dalje stalne sukobe i svađe, pa su se razveli već iduće 1976. godine. Na kraju su se rastali zauvek, a da su samo znali šta im preporučuje japanska astrologija, mogli su da lako nađu rešenje, jer, kao što smo rekli, u ovoj astrologiji čak i za loša slaganja može da se nađe „izlaz“ – da se nađe „posrednik“ kod sudbine. Elizabet se udavala ukupno devet puta, ali, verovatno, nikada nije saznala za japansku astrologiju, jer su joj svi brakovi bili neuspešni.

Još jedna filmska ljubav bi mogla da nam bude interesantna. Francuski režiser Rože Vadim (1928.) i glumica Brižit Bardo (1934.) bili su u dobrom sudbinskom odnosu, jer je od njenog broja 3 išao povoljan uticaj prema njegovom broju 9. Sve što je postigla, Brižit je mogla da zahvali Vadimu, jer su njeni uspesi bili najveći baš tada, dok je sa njim bila u braku. Rastali su se posle pet godina, verovatno zbog njene želje da nađe idealnu vezu, ali ona posle toga više nije bila tako uspešna kao glumica.

Mirna i uspešna „filmska“ veza bila je i između režisera Roberta Roselinija i glumice Ingrid Bergman. 196 Roselini je rođen 1906, u znaku broja 4, a Ingrid 1915, takođe u znaku broja 4, pa je logično da su mogli da imaju relativno stabilnu sudbinsku vezu. Takva mirna veza bila je i između princa Renijea III (rođen 1929. u znaku broja 5) i glumice Grejs Keli, (rođene 1929. u znaku broja 8), a veza je bila mirna i stabilna jer su 8 i 5 brojevi u istoj astrološkoj kućici. Idealna filmska veza bila je i između glumca Spensera Trasija (rođen 1900. u znaku broja 1) i glumice Ketrin Hepbern, rođene 1907, u znaku broja 3. Od Trasija idu dobri uticaji ka Ingridinoj trojci, tako da je ta veza bila veoma dobra.

Izazov za astrologe – amatere je sudbina filmske glumice Merilin Monro, rođene 1926. u znaku broja 2 i njene trojice muževa Džejmsa Dogertija (1921, u znaku broja 7), Džozefa Di Mađoa (1914. u znaku broja 5) i Artura Milera (rođen 1915. u znaku broja 4). Ona je bila u dobrom odnosu sa Di Mađom (brojevi u istoj kućici), sa Dogertijem, kome je donosila sreću, ali je loše sudbinski stajala sa Milerom, od koga su išli loši uticaji ka njoj. Njoj su ranu smrt ipak donele veze sa porodicom Kenedi, ali tu je već prste umešala politika. Inače, Džon Kenedi (rođen 1917. u znaku broja 2) bio je u stabilnoj vezi sa svojom ženom Žaklinom (rođena 1929. u znaku broja 8), a Žaklina je kasnije u sličnoj vezi bila sa grčkim brodovlasnikom Aristotelom Onazisom (rođen u januaru 1906, u znaku broja 5), ali je Onazis takođe u sličnoj stabilnoj vezi bio i sa operskom pevačicom Marijom Kalas (rođena 1923. u znaku broja 5).

Jedan od novijih primera idealne sudbinske veze je sigurno američki predsednički bračni par Bil i Hilari Klinton. Bil je rođen 1946. godine u znaku je broja 9, a Hilari 1947. godine, u znaku broja 8, što se smatra idealnom vezom u horoskopu kigaku. Iako, pojedinačno, nisu bili izuzetne osobe, kada su se venčali postali su dvojac bez kormilara koji pobeđuje sve protivnike. Malo po malo Bil je gradio svoju političku karijeru, a iza njega je stajala strpljiva Hilari, koja je podnosila sve njegove nestašluke i izlete, kojih je imao mnogo i u ranijim godinama njihovog braka. Kao da je osećala da samo zajedno mogu da postignu mnogo, Hilari je „progutala“ i skandal sa stažistkinjom u beloj Kući, Monikom Levinski, čija veza sa njenim mužem je toliko detaljno opisivana, slikovito i sa mnogo detalja, da bi se svakome zgadilo, a kamoli prevarenoj supruzi. Ali, Hilari je znala da samo u paru sa Bilom može da postigne mnogo i da njen muž sigurno neće da je napusti zbog mnogo mlađe Monike (koja je, rođena 1973, isto kao Bil, bila u znaku broja 9, što znači da veza istih zvezda i nije mnogo stimulativna), pa je strpljivo čekala i sačekala priliku da stupi u sopstvenu trku za Belu Kuću i, eventualno, postane prva žena američki predsednik.

Tačnost japanske astrologije nije nigde očiglednija od slučaja britanske princeze Dajane. Kada je poginula 1997. godine, zajedno sa svojim ljubavnikom Dodijem Al Fajedom, japanski astrolozi su samo slegli ramenima, jer, da ih je neko pitao, oni bi to mogli odavno da predvide. Dajana, iako je boravila više puta u Japanu, nikada nije pomislila da japanske astrologe pita za savet šta da uradi u svom životu – a ona je od samog početka stalno grešila – bar u izboru muškaraca sa kojima je provodila deo života. Grešila je ne po karakteru muškaraca i njihovom položaju u društvu, nego po njihovom astrološkom znaku, znaku koji nije odgovarao znaku u kome je ona sama rođena.

Dajanina „zvezda“ broj 3 (rođena 1961.) nije se slagala sa „zvezdom“ princa Čarlsa, njenog muža, rođenog 1948. godine (broj 7 u japanskom horoskopu). Kada je videla da sa njim nije srećna, ona je krenula da traži utehu u drugim muškarcima – i to opet pogrešno. Čarls je nesvesno, po „naelektrisanju“ svoje zvezde, loše uticao na Dajaninu sudbinu, a stalno se vraćao staroj ljubavi Kamili Parker Bouls (rođena 1947.), ne zato što je više ili manje voleo jednu ili drugu, već verovatno zato što je osećao da ga sa Kamilom vezuju mnogo povoljniji uticaji zvezda po japanskoj astrologiji, jer je njena „zvezda“ bila u znaku broja 8.

Dajani je na kratko pomoglo rađanje prvog sina princa Vilijema (1982.), čija zvezda je broj 9, ali joj astrološki nije odgovarao ni drugi sin princ Hari (rođen 1984.) čija zvezda je bila identična očevoj, broj 7. Da bi pobegla od loših astroloških uticaja, Dajana je počela da se viđa sa Dodijem Al Fajedom, sinom britanskog bogataša arapskog porekla (rođenog 1956. u znaku broja 8), sa kojim je takođe bila u lošoj astrološkoj vezi, ali je, ovog puta, ona loše uticala na njegovu sudbinu. Zbog tog lošeg astrološkog uticaja je Fajed ni kriv ni dužan, takođe stradao u automobilu u kome je Dajana okončala svoj život. Svoj loš odabir muškaraca Dajana je „krunisala“ time što je sela u auto koji je tog kobnog dana vozio vozio vozač Henri Pol, za koga su japanski zvezdočatci lako izračunali da je takođe u lošem astrološkom odnosu sa britanskom princezom. Henri Pol je takođe rođen 1956. kao Al Fajed, pa je i njegova zvezda bio broj 8, broj koji je nepovoljan po Dajanu. Toliko mnogo loših odnosa u jednom automobilu, neminovno su rezultovali nesrećom i smrću – ma koliko drugi tome „pomagali“, tvrde japanski astrolozi. Interesantno bi bilo saznati i godinu proizvodnje automobila u kome je Dajana poginula, jer bi to bila još jedna informacija koja bi, sigurno, potvrdila tužnu princezinu sudbinu.

Da je znala ono što zna i najobičniji Japanka, da je u rukama imala priručnik za japansku astrologiju, knjižicu koja se u toj zemlji svake godine objavljuje i prodaje u milionima primeraka, Dajana bi sada verovatno bila srećna i (eventualno malo zborana) pomalo umorna od života britanska ledi. Ovako, ne znajući da sudbina nije nešto konačno, i da može da se menja, menja pozitivno, Dajana ju je, nesvesno, menjala negativno i to na svoju štetu, ali i na štetu onih koje je volela.

Za naziv jedne od najneobičnijih velikih ljubavi u svetskoj istoriji sigurno bi se izborila veza nacističkog vođe Adolfa Hitlera i Eve Braun. On je, rekli smo to ranije, bio rođen u znaku broja 3, a Eva, 1912. godište, u znaku broja 7, što je značilo da su nepovoljni uticaji išli od njene zvezde ka Adolfovoj. Hitler nije osećao da mu Eva ne donosi sreću, pa se od nje nije odvajao, što je na kraju dovelo do njihove zajedničke smrti u Hitlerovom bunkeru u Berlinu. Možda za Hitlerove neuspehe nisu krive samo političke i vojne okolnosti, nego i njegova loša sudbinska veza sa Evom Braun.

Ali, da vidimo kako astrologija deluje kod nekih „najnovijih“ poznatih svetskih parova. Zvezda filma „Strip  tiz“, lepa Demi Mur, naprimer, rođena je 1962. godine, što znači da je njen astrološki znak broj 2. Ona je bila dugo u braku sa glumcem Brusom Vilisom, koji se već poistovetio sa svojom ulogom u filmu „Umri muški“. Demi i Brus razveli su se, uprkos činjenici da imaju troje dece i da su godinama imali skladan brak. Brus je rođen 1955. godine, u znaku broja 9, što znači da su njih dvoje bili idealan par. Ali, u ovom slučaju, odluku su doneli karakteri i astrološke osobine koje karakterišu osobe rođene u znaku pojedinih zvezda. Demi je, i kao broj 2, ali i kao tigar po kineskom horoskopu, uvek bila suviše samosvojna i samostalna, a egocentrični, posesivni Brus (kao broj 9) nije to mogao da podnese. On, takođe, kao „ovca“ u kineskom horoskopu, nije mogao da dugo bude pored agresivnog tigra, koga je imao u svojoj ženi Demi, pa je njihov brak, kao što znamo, propao.

Još jedna interesantna priča je o krugu oko glumica Dženifer Aniston i Anđeline Žoli. Prva je bila udata za glumca Breda Pita, a druga je sa njim u braku u trenutku dok pišemo ovaj tekst. Dženifer je rođena 1969. u znaku broja 4, Bred 1963. u znaku broja 1, a Anđelina u znaku broja 7. Bredova „jedinica“ donosi dobre uticaje Dženiferinoj „četvorki“, pa bi to trebalo da bude idealna veza, ali su u ovoj vezi očigledno, takođe „proradili“ uticaji ljudskih karaktera, različitih komplekasa i osobina na osnovu zodijačkih simbola. Bred Pit je, prema kineskoj astrologiji, zec a Dženifer Aniston petao, pa se miroljubivi zec očigledno uplašio konstantne agresivnosti petla. Pored toga, idealna veza između muškarca i žene predviđa muškarčevu apsolutnu odgovornost za sve što se u porodici i zajedničkom životu dešava, a Bred, očigledno, za to nije imao ni energije ni snage. Mnogo više mu se svidela veza sa Anđelinom Žoli, čija „sedmica“ njemu donosi dobre uticaje, ali ga, na duže staze, podstiče na lenjost. Anđelini bi mnogo bolje od  govarao prethodni muž Bili Bob Torton, rođen 1955. u znaku broja 5, od čije „devetke“ idu pozitivni uticaji ka Anđelininoj „sedmici“. To je idealna veza po japanskom horoskopu, a to je, ipak, najbolje.

Dženifer Aniston je imala prilično „neutralnu“ kombinaciju sa svojim bivšim „dečkom“ Vinsom Vonom, koji je rođen 1970. u znaku broja 3. „Trojka“ i „četvorka“ su u istoj kućici, pa, energetski i sudbinski, ne „vuku“ jedno drugo. Možda je zbog toga ova veza kratko trajala.

Pop pevačica Madona, rođena 16. avgusta 1958. (broj 6 u japanskom horoskopu) takođe je interesantan primer za proučavanje. Poznato je da je ona od 1985. do 1989. bila udata za holivudskog glumca Šona Pena, rođenog 17. avgusta 1960., koji je bio broj 4 u japanskom horoskopu. Veza je, naravno, bila loša, jer su svetski tabloidi pisali o njihovoj neslozi, tučama i maltretiranju, a tome je razlog verovatno bila činjenica da su od Madonine šestice polazili loši uticaji prema Šonovoj četvorci, na šta je on, očigledno, grubo reagovao. Madona je stvarno našla sreću u braku sa režiserom Gajom Ričijem, koji je njena idealna kombinacija, jer je rođen 10. septembra 1968. u znaku broja 5. Od njegove petice bela strelica pozitivnih uticaja ide ka Madoninoj šestici i tako od njih dvoje čini par koji će moći da ostane večito zajedno – bukvalno dok ih smrt ne rastavi.

Nisu idealan par, ali su veoma dobra kombinacija – fudbaler Dejvid Bekam i njegova žena Viktorija, poznata članica grupe „Spajs gerlz“. Viktorija je rođena 17. aprila 1974, u znaku broja 8 u japanskom horoskopu, a Dejvid 2. maja 1975., u znaku broja 7. Od Viktorije idu dobri uticaji ka Dejvidu, što nije idealan odnos, ali je dovoljno dobar da Dejvid, i pored vrludanja u braku, stalnih izleta i svađa, na kraju ipak ostaje sa Viktorijom, koja mu definitivno donosi sreću. Dejvid i Viktorija su kao kombinacija veoma slični Bredu Pitu i Anđelini Žoli. Ona njemu donosi sreću, što muškarca opušta, ali stvara od njega zavisnika, pa jednoga dana dominantna žena bukvalno može da mu se popne na glavu.

 

 

 

KIGAKU VAN JAPANA

 

U Japanu postoje samo godišnja izdanja horoskopa Kigaku, koja se tamo pojavljuju pod različitim nazivima – najpoznatiji je “Takašima ekidan”.

Dragan Milenković i njegova supruga Secuko Inumaru ( Japanka ) prvi su van Japana počeli da se bave ovom temom. Prvo je Dragan napisao članak za dvonedeljnik “Politikin svet”, a, zbog velikog interesovanja čitalaca napisali su knjigu “Tajne japanske astrologije Kigaku” i objavili je 1988. u Beogradu. Prvo izdanje izašlo je pod pseudonimima Takeo Mori i Ričard Smit.

Srpsko izdanje proširivano je više puta, izdanje na engleskom objavljeno je u SAD 1993, izdavač “Vederhil” ( Weatherhill ), nemačko izdanje objavio je 1995. “Windpferd”, za njima je izašlo slovenačko, makedonsko, češko i još neka izdanja, o kojima nema potpune evidencije.

Godišnje izdanje horoskopa Kigaku Dragan i Secuko prvo su izdali na srpskom u privatnoj režiji 2004, nastavili 2005, a od 2006. do 2015. punu deceniju, godišnji Kigaku izdavao je časopis “Blic žena”.

Od 2016. do 2018. promenila su se dva izdavača ( Senior media i Komatina ), a od 2019. izdavač je Grupa Orient, pri Srpsko-japanskom društvu “Beograd-Tokio”.

 

六曜

ROKUJO – JAPANSKI KALENDAR SREĆNIH DANA

Kalendari u Japanu, Kini i drugim zemljama Dalekog istoka liče na sve kalendare sveta, ali, ipak, ima i razlike. Uz svaki datum u mesecu na većini kalendara ispisani su ideogrami, koji za žitelje tih zemalja imaju posebno značenje. U Japanu ti znaci jednim imenom nazivaju se Rokujo ( Šest dana u nedelji ), ali se prevode kao “Srećni dani japanskog kalendara”.

Stanovnici zemalja Dalekog istoka, naime, odvajkada veruju da svaki dan ima svoju posebnu sreću i da donosi posebnu sudbinu, samo toga dana, za sve žitelje planete. Ako je dan dobar, kažu oni, treba ga iskoristiti za uspeh u poslu, školi, svakodnevnom životu, za druženje, porodične i poslovne skupove, venčanja… Ako dan nije dobar, kažu oni, treba se uzdržavati od većih aktivnosti, a, ako se može, nešto što nam je važno, treba odložiti za neki bolji dan.

Ti dani su:  TA 大安 – Taian ( sreća celog dana ), SE 先勝 – Senšjo ( sreća pre podne ),  SM 先負 – Sakimake ( sreća po podne ),  SK 赤口 – Šjakku  ( sreća u podne ), BU 仏滅 – Bucumecu  ( loš dan ) i TO 友引 – Tomobiki  ( Dan za druženje ).

    Kada je dobar dan, možete da započnete neki posao, poduhvat, da krenete na put, zakažete neki važan sastanak, ukratko da radite sve što želite da obavite kako treba i da budete srećni. Kada je srećan samo prvi deo dana, važne događaje planirajte za pre podne, a ostalog dana budite manje aktivni. Kada je sreća po podne, sve aktivnosti prebacite za drugi deo dana. Isto tako postupite kada je srećno podne, samo dva časa oko podneva budite aktivni. Kada je Bucumecu ( loš dan), dan čiji naziv bukvalno znači “Dan Budine smrti”, treba se uzdržavati od svih važnih aktivnosti. Na dan za druženje treba zakazivati susrete, skupove, poslovne i ljubavne sastanke, a izbegavati sve što je negativno, naprimer sahrane.

Ove kalendare koriste mnogi, obični ljudi, poslovni ljudi, žene, ali i političari i vođe važnih sportskih timova. Uz poštovanje ovog kalendara, misle Japanci, ali i stanovnici drugih zemalja Dalekog istoka, imaćete više sreće u životu, manje neprijatnih događaja, a u svakom slučaju, osećaćete se bezbednije.