ZEN (BUDIZAM)

Autor: DEJAN RAZIĆ

Book Cover: ZEN (BUDIZAM)

Zen nas uči da odbacimo sve predrasude, pojmove dobra i zla, pravog i krivog, uzvišenog i niskog, zasluženog i nezasluženog. Zen je način za prihvatanje univerzalnosti svega, shvatanja da je svaka situacija samo jedna karika u beskrajnom toku uzroka i posledica.

Knjiga Dejana Razića o Zen budizmu je najbolje ikada napisana teoretska knjiga o toj temi kod nas. Autor je osnivač katedri za japanski i kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu i pionir u prenošenju znanja sa Dalekog istoka u Jugoslaviji.