ŠUNGA

Autor: DRAGAN MILENKOVIĆ

Book Cover: ŠUNGA

Šunga je podžanr srednjevekovne japanske grafike u boji ukijoe, koje su sredinom 19. veka u Evropi izvršile presudan uticaj na slikarski pravac impresionizam. Neverovatni prizori, puni života, lepote, erotskog naboja i sofisticiranog humora prikazani su u ovoj knjizi. Svi veliki japanski slikari ogledali su se i u ovom podžanru, a originalnost njihovih crteža, širok odabir tema, izvanredna upotreba boja i dozirani humor doveli su do toga da su prva prikazivanja ovog aspekta japanske umetnosti u Parizu svojevremeno izazvali pravo oduševljenje.
Tekst daje veoma plastičnu sliku japanskog društva i okruženja u kome su ove grafike nastale, a izbor od 140 grafika prikazanih u knjizi jedinstven je kod nas.