MIŠIMA – Život bez kompromisa

Autor: DŽON NEJTEN

Book Cover: MIŠIMA – Život bez kompromisa

Biografija Jukija Mišime, najprevođenijeg japanskog pisca, koji je izvršio harakiri 1970. godine. Pisac biografije, Džon Nejten, bio je prevodilac Mišiminih dela na engleski jezik, ali i dobar piščev prijatelj. Jedino je njemu, posle Mišiminog samoubistva, porodica dozvolila kontakte sa prijateljima, poznanicima, članovima porodice, kao i uvid u mnoga dokumenta, koja bolje objašnjavaju uzbudljivi Mišimin život i njegovu tragičnu i spektakularnu smrt. Knjiga je istovremeno kratka istorija savremene japanske kulture i načina na koji ju je prihvatao Zapad.