Japanorama

Prvi dan Nove Godine u hramu

Piše: Alma Okađima

 

Japanci poštuju svoju staru mnogobožačku veru ŠINTO, ali velike događaje u svom životu obeležavaju tradicionalno i kao budisti, pa tako i za venčanja, sahrane, krštenja dece, prvi dan Nove Godine, odlaze u budistički hram.

Moja porodica se okupila odmah posle Nove godine i krenula u hram, da se pomolimo za zdravlje i dobru sreću u Novoj godini.

U hramu je bila tolika gužva da su bili angažovani redari koji su uređivali i pravili red, a Japanci su, kao i uvek, poslušno sledili uputstva.

Običaj je da se prvo na ulazu u dvorište hrama, operu ruke i isperu usta, pa se tek onda odlazi da se pomoli ispred hrama.

Zatim se nose prošlogodišnje amajlije u obliku strele, ali i neke druge, i bacaju se u rupu iskopanu za tu priliku u zemlji, da bi sve amajlije osoblje iz hrama spalilo.

Kada se molite ispred hrama, u veliki drveni sanduk, se kroz proreze, ubaci novčić, zatapšete rukama dva puta i, kad završite molitvu, na kraju se poklonite.

Posle toga, Japanci kupuju novu amajliju u obliku strele –  koja celu porodicu čuva od različitih nevolja. Deca koja žele da polože prijemni ispit kupuju amajlije za sreću, bolesni kupuju amajlije za ozdravljenje, a zdravi, amajlije za miran i dug život.

Zatim svi izvlače papirić na kojima je napisana njihova sudbina za ovu godinu.

Postoji sedam mogućih sudbina:

Najveća sreća

Srednja sreća

Mala sreća

Sreća

Najmanja sreća

Nesreća

Najveća nesreća

Na tim papirićima, koji se odmotaju, možete da pročitate čitave priče o svemu i svačemu u vezi sa sudbinom koja vas čeka. O putovanju, o zdravlju ili bolesti, o izgubljenim stvarima, o ljubavi , učenju…

Samo papirići sa “velikom srećom” se nose sa sobom, a ostali se vezuju za grane drveta u hramu.

Pri izlasku iz hrama su i male prodavnice na otvorenom , gde možete popiti amazake (slatkasti sake, blagi alkoholni napitak od pirinča ) ili pojesti japanske pržene rezance sa kupusom i povrćem, a deca mogu da kupe šećernu vatu !

Evo malo atmosfere iz našeg obližnjeg hrama !

  1.      Mesto gde se peru ruku
  2.      Setagaya hram
  3.      Ljudi koji čekaju red i redar
  4.      Prodaja strela i amajlija
  5.      Taro sa ovogodisnjom strelom
  6.     “Srednja sreća “se vezuje za granu i ostavlja u hramu
  7.     Porodična fotografija
  8.     Papirić na kojima je napisana njihova sudbina za ovu godinu