Japanorama

JAPANCI ZOVU STRANE RADNIKE

Ukupno 86% opština širom Japana imaju potrebu za dovođenjem strane radne snage, saznaje se posle istraživanja agencije Kjodo. Novinska agencija uputila je pitanja lokalnim vlastima u svih 47 prefektura, kao i velikim gradovima, koji predstavljaju posebne celine, posle nedavne objave vlade premijera Kišide, da će Japanu nedostajato čak 11 miliona stranih radnika do 2040. godine.

Sa naglim padom nataliteta i drastičnim padom broja stranovnika ( donedavno zemlja sa 127 miliona stanovnika za kratko vreme je izgubila čak 5 miliona svojih građana, pa ih sada ima oko 122 miliona, ) Japan oseća bukvalno strah od krize preživljavanja. U julu Japan je imao 67 miliona radnika, a sa sve starijim stanovništvom one koji odu u penziju nema ko da zameni. Poseban nedostak se oseća u poljoprivrednim sredinama, građevinarstvu, nezi starih i bolesnih… U sličnoj anketi iz 2015, oko 77 procenata opština i drugih celina osećalo je potrebu za stranim radnicima.