Japanorama

DECA NE IDU U ŠKOLU ZBOG MALTRETIRANJA

Broj đaka osnovnih i nižih srednjih škola u Japanu koji nisu pohađali nastavu zbog stalnog maltretiranja od strane vršnjaka tokom 2022. dostigao je broj 299 048, što je za 54 108 (22.1%) više nego 2021. godine. Tokom školske godine 2022. u japanskim školama, koje pohađaju đaci od 7 do 15 godina, prijavljeno je čak 690 000 slučajeva maltertiranja, dok je neprijavljenih takođe veliki broj, smatraju japanski pedagozi. Broj maltretiranih povećava se kontinuirano već punih 10  godina.

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta i nauke, koje je sprovelo ova istraživanja, navodi da su na povećanje broja maltretiranja uticali promenjeni uslovi života u društvu,, posebno posle pojave pandemije Kovid 19, kada su đaci mnogo izostajali iz škola, pa su se kasnije sve teže vraćali na redovnu nastavu i teže prilagođavali na druženje sa vršnjacima.

Čak 923 slučaja maltretiranja podvedeni su pod „veoma ozbiljne incidente maltretiranja”, a povećan je i broj samoubistava među đacima, koji je 2020. godine dostigao broj 415 đaka.