Japanorama

TURISTI U JAPANU OD JUNA – SAMO U GRUPAMA

Posle dvogodišnje pauze, strani turisti će moći da posete Japan, ali samo u organizovanim grupama. Prva grupa doputovaće u Japan 10. juna, a sve grupe će imati obavezu da poseduju čvrsto određen i unapred pripremljen raspored kretanja, kao i da sa njima budu vodiči sa licencom. Individualne turističke posete još neće biti dozvoljene.

Tokom dvogodišnje pandemije virusa Korona u Japanu nije bilo čvrstih restrikcija i mera, a stranci su imali mogućnost da dođu u Japan poslovno, ili ako su upisani u neke od japanskih škola ili univerziteta. Vladine službe su, međutim, čvrsto održavale minimalni broj ulazaka u zemlju, pa se događalo da mnogi stranci, sa odobrenim vizama, čekaju na inostranim aerodromima, da im se dozvoli ulazak u avion za Japan. Ponekad su se takva čekanja otezala i na po nekoliko nedelja. Pre pandemije najveći broj stranih turista dolazio je u Japan iz NR Kine i Južne Koreje.

Sve turističke grupe će biti proveravane, a za neke će biti obavezna potvrda o primljenim vakcinama. Da bi se dobro pripremili, Japanci su sredinom maja odobrili četiri eksperimentalne ture manjeg broja turista iz Australije, Singapura, sa Tajlanda i iz SAD. Ponašanje turista ( australijska grupa, naprimer, ima samo 4 člana ) se pomno prati i na osnovu nekih zaključaka donose nove odluke i mere, koje će biti primenjivane od juna.