Japanorama

REKORDNA ĐAČKA ODSUSTVA IZ ŠKOLE

Rekordan broj od 196 127 đaka osnovnih i srednjih škola odsustvovao je više od 30 dana tokom fiskalne 2020. godine, saopštilo je Ministarstvo obrazovanja Japana.

To je povećanje za 14 855 đaka u odnosu na prethodnu godinu. Jedan od glavnih razloga za duga odsustvovanja je pandemija virusa Korona 19, kaže se u saopštenju. Čak 30 287 đaka izjavilo je da nije išlo u školu, plašeći se da se ne inficiraju.

Međutim, ima i pozitivnih rezultata, jer je broj slučajeva maltretiranja đaka od strane njihovih vršnjaka u ovim školama u istom periodu smanjen čak za 95 333, pa je bilans tog vršnjačkog maltretiranja 2020. godine 517 163, što je prvo opadanje od 2013. godine.

Broj samoubistava među đacima je takođe bio u porastu, za 98 slučajeva, pa je krajnji bilans samoubistava đaka u 2020. godini rekordan 415. Od njih 12 je izvršilo samoubistvo kao posledica maltretiranja.