Japanorama

NOVE TEHNOLOGIJE – PRITISNUTI BEZ PRITISKANJA

Pandemija virusa Korona 19 podstakla je ubzavanje istraživanja novih tehnologija, ili traženja nekih ranijih gotovih rešenja, koja mogu da se primene u ovom trenutku za izbegavanje širenja zaraze.

U Japanu je nekoliko kompanija odmah počelo da traži rešenja kako da građani u prenaseljenoj zemlji što više izbegnu da dodiruju neke ručke, prečage, komande i dugmad za aktiviranje nekih elektronskih radnji u ustanovama, javnim zgradama i u saobraćaju.

Tehnologija, koja je na engleskom nazvana “Floating Pictogram Technology” prvo je primenjena kod toaleta ( javnih i kućnih ) u kojima je postignuto da dugmad za aktiviranje vode u toaletu i drugih radnji ne mora uopšte da se pritiska, već se prst prinese dovoljno blizu komandnoj tabli na superelektronski razvijenim toaletnim uređajima.

Kompanija Almex otišla je korak dalje i razvila “Contacless Frame”, panel za upotrebu u bolnicama, gde su takvi uređaji najneophodniji. Samo prinošenjem prsta panelu aktivira se komanda, tako da se postižu najbolji mogući higijenski uslovi i u potpunosti onemogućuje prenošenje zaraze.

Posle demonstriranja ove tehnologije u dve japanske bolnice (Sanseikai Shinyurigaoka General Hospital i Koshikai Toyooka First Hospital), gde su uređaji funkcionisali kad se određenim tačkama na panelu prst prinese na razdaljinu od 30 mm, doneta je odluka o masovnoj proizvodnji ovih uređaja.