Japanorama

SVE MANJE STRAŠNIH GANGSTERA – JAKUZA!

Članova japanskih kriminalnih sidikata, jakuza, sve je manje u Japanu, objavila je Nacionalna policijska agencija. Krajem 2020. u Japanu je bilo 25 900 jakuza, gangstera poznatih po brutalnim obračunima sa protivnicima i samurajskim mačevima, koje koriste kao oružje.

U odnosu na prethodnu 2019. godinu, sada ih je za 2 300 manje. Prema policijskim podacima 13 300 gangstera su punopravni članovi japanskih gangsterskih bandi, a ostali su pridruženi, što znači da samo povremeno učestvuju u pojedinim operacijama.

Najveća banda u Japanu zove se Jamagući Gumi, koja ima 8200 članova ( 700 manje nego prethodne godine ), druga je Sumijoši Kai, sa 4200 članova i treća Inagava Kai, sa 3300 članova. Tokom 2019. godine zabeleženo je čak devet teških incidenata, u kojima su se članovi više bandi obračunavali među sobom, oko profita i polja delovanja.

Sve manji broj gangstera govori da se zakoni primenjuju sve efikasnije i da su jakuze “u povlačenju”. Jedan od uzroka smanjenja broja članova je i virus Korona, koji je zaustavio mnoge poslove gangstera, među kojima su najvažnije prostitucija i droga.

Jakuze su česta tema romana i filmova, među kojima su neki dostigli svetsku popularnost.