Japanorama

NIDEK ĆE POVEĆATI TRAŽNJU ZA ELEKTRIČNIM VOZILIMA U SRBIJI

Nihon Keizai Šinbun – jutarnje izdanje 10. aprila 2021.

Tokio 9. aprila


Korporacija Nidek je zvanično najavila da će izgraditi novu fabriku za proizvodnju motora u Srbiji. Nova fabrika biće prva ove vrste u Evropi, koja će objediniti širok spektar proizvoda, uključujući pogonske motore za električna vozila, električne motore koji se ugrađuju u različite delove vozila, kao i električne motore za kućne uređaje ( belu tehniku ) sa visokom efikasnošću.

Kompanija planira masovnu proizvodnju motora visokih performansi sa velikom potražnjom u Evropi, gde se pooštravaju propisi o zaštiti životne sredine.

„Srbija ima brojnu radnu populaciju i niske troškove rada“, rekao je predsednik Đun Seki na konferenciji za novinare u Beogradu.

Za sada će uglavnom proizvoditi postojeće proizvode, ali u budućnosti će praviti i nove proizvode kao što je „E-osovina (Elekrtična osovina)“, koja je kombinacija električnih motora sa menjačem.

Seki je kao cilj kompanije najavio povećanje broja sličnih osnovnih lokacija, kako bi se postigla neto prodaja od 10 triliona jena u 2030. godini“.

Nova fabrika biće izgrađena u Novom Sadu na severu Srbije.

Istovremeno, kompanija će graditi pogone za razmenjivače toplote koji se koriste u električnim vozilima i za podružnicu Nidec Elesis Corporation (Kavasaki-shi), koja proizvodi opremu za kontrolu motora.

Izgradnja fabrike će početi u septembru 2021. godine, sa ciljem da se završi sredinom 2022. godine.

Kompanija ima oko 1200 zaposlenih. Kompanija planira da uloži oko 200 milijardi jena tokom 10 godina kako bi ojačala svoj sistem proizvodnje motora u Evropi, uglavnom u Srbiji.

Nidek-ove evropske fabrike uglavnom su formirane spajanjem i pripajanjem već postojećih fabrika.

Kompanija u Srbiji će biti prva, koja će sama izgraditi fabriku u Evropi.

Međutim, Nidec ima fabriku kompresora za frižidere u Italiji i drugim zemljama i fabrike za automobile u Nemačkoj i Poljskoj. Objedinjavanjem više preduzeća na jednom mestu, kompanija će sprovoditi zajedničke nabavke i deliti proizvodnu infrastrukturu i upravljanje, što će dovesti do efikasnije proizvodnje.

U Evropi, gde su propisi o zaštiti životne sredine sve stroži, očekuje se da će potražnja za električnim vozilima ozbiljno rasti.

Prevod na engleski: Mino Amari


Nidec to Boost Electric Vehicle Demand in Serbia

Nihon Keizai Shimbun morning edition on 2021/4/10

On May 9, Nidec Corp. officially announced that it would build a new motor production base in Serbia, Eastern Europe. The new plant will be the first of its kind in Europe to consolidate a wide range of products, including electric vehicle (EVs) drive motors, in-vehicle motors, and high-efficiency home appliance motors. The company plans to mass-produce high-performance engines in high demand in Europe, where environmental regulations are being tightened.

„have a large working population and low labor costs,“ President Jun Seki said at a press conference in Serbia. For the time being, they will mainly produce existing products, but in the future, they will also make new products such as „E-Axle (E-axle),“ which is a combination of drive motors for EVs and gears. Seki said, „(set a goal of) Increase the number of similar core sites to achieve net sales of 10 trillion yen in 2030“.

The new plant will be built in Novi Sad in northern Serbia. Simultaneously, the company will build plants for inverters used in electric vehicles and for its subsidiary Nidec Elesis Corporation (Kawasaki-shi), which manufactures motor control equipment. Construction will begin in September 2021, with the aim of completion in mid-22. The company has about 1200 employees. The company plans to invest about 200 billion yen over 10 years to strengthen its motor production system in Europe, mainly in Serbia.

Nidec’s European plants have mainly been acquired through mergers and acquisitions (merger and acquisition). Serbia will be the first company to build a plant in Europe by itself. However, it has a compressor plant for refrigerators in Italy and other countries and auto motor plants in Germany and Poland. By consolidating multiple businesses in one location, the company will conduct joint procurement and share production infrastructure and management, which will lead to more efficient production.

In Europe, where environmental regulations are becoming stricter, demand for electric vehicles is expected to grow in earnest.

* To read the original Japanese article, you must have a subscription.

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70883360Z00C21A4TJC000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF08CDB0Y1A400C2000000/