Japanorama

DRVENI SATELIT

Japan će za dve godine lansirati u kosmos satelit napravljen isključivo od drveta! Ovu vest objavili su zajednički 24. decembra Univerzitet u Kjotu i kompanija Sumitomo. Sumitomo je deo velike korporacije koji se bavi proizvodnjom drveta i predmeta od drveta. Sumitomo isto tako brine o gajenju i očuvanju šuma.

Odluka o izgradnji i lansiranju satelita od drveta 2023. godine je samo deo obimnog sporazuma Univerziteta Kjoto i Kompanije Sumitomo, na osnovu koga što će naučnici zaposleni na univerzitetu raditi na ispitivanju uslova za sađenje i rast drveća u uslovima bez zemljine teže. Oni će istraživati i načine za sadnju drveća i proširenje šumskih prostranstava na Zemlji u predelima koja su, iz različitih razloga, potpuno bez šuma.

Stručnjaci već sada smatraju da je ideja o satelitima od drveta dobra, jer drvo ne blokira elektromagneteske talase, pa tako i komunikaciju satelita sa bazom na Zemlji, a, kada jednog dana satelit prestane da funkcioniše, padne na Zemlju ili izgori u atmosferi, proizvešće minimum zagađenja.