Japanorama

VIŠE LJUBIMACA NEGO DECE

U Japanu ima mnogo više ljubimaca nego dece. Taj podatak pojavio se pre nekoliko godina u statistikama, jer je broj registrovanih ljubimaca 21,3 miliona, a dece ispod 15 godina starosti samo 16,5 miliona. Kad se zna da, ma koliko savesni, neki Japanci ne registruju ljubimce, onda je broj pasa, mačaka i drugih ljubimaca u Japanu još mnogo veći.

Japanci rađaju sve manje dece, delom i zbog sve manje brakova, jer mladi sve teže odlučuju da stupe u brak. Godine 2013. zabeleženo je da devojke stupaju u brak prosečno u 29. godini, dok mladići to odluče tek u svojoj 31. godini. Prema podacima iz 2010, samo 58,9% odraslih Japanaca su u braku, neprekidno se smanjuje broj onih koji žele da stupe u brak, a povećava broj razvoda. Bračni parovi sada rađaju prosečno 1,43 dece, dok su ti procenti u drugoj poloivini 20. veka bili mnogo viši.

Smatra se da bi sadašnji broj stanovnika u Japanu sa 127 miliona mogao da 2060. padne na čak 87 miliona stanovnika.