Japanorama

VENČANJE NA DISTANCI

Kako obaviti ceremoniju venčanja, a da se izbegnu rizici zaraze od virusa Korona, pitaju se mnogi u Japanu.

Kompanija “Vatabe”, specijalizovana za venčanja, izgleda da na to ima odgovor. Od juna, kada su nastavili sa organizovanjem ceremonija venčanja, oni su stvorili poseban protokol, koji ukupno ima preko 100 tačaka i uputstava.

Ne samo da su pronađeni načini kako da se napravi bezbedna distanca između mladenaca, nego je čak smišljen sistem kako da se mladoženji doturi prsten na posebnom jastučetu, kako bi se izbeglo dodirivanje sa bilo kime.

Kompanija je pripremila posebno obučene šminkere, koji će uoči ceremonije našminkati mladu, a da je niko ustvari neće dodirnuti. Venčanice se ne kupuju, nego iznjamljuju, a svaka venčanica se dezinfikuje pre nego što će biti iznajmljena sledećoj mladi.

I za ručak i ispijanje zdravica predviđeni su posebni protokoli, kako niko ne bi sipao piće bilo kome (što, inače, zahteva japanski običaj), nego će svakog gosta već napunjena čaša čekati na stolu, pre nego što sedne.