Japanorama

DIREKTORIMA AKCIJE UMESTO PLATA

Sve više velikih japanskih kompanija direktorima i šefovima odseka isplaćuje deo plata u akcijama.

Oko 20% velikih kompanija ( preko 800 njih ) do kraja juna isplatilo je deo mesečnih primanja direktorima i šefovima odseka u akcijama, kako bi ih stimulisali na prilježniji rad na očuvanju i napretku firme.

Taj broj povećan je za čitavih 50% u odnosu na prošlu godinu. Prema ugovorima koji potpisuju, direktori nemaju pravo da akcije odmah prodaju na berzi, već moraju da ostanu u njihovom posedu određen period vremena.