Japanorama

GRAĐANKA TOKIJA POBEDILA DRŽAVNU TELEVIZIJU

Oblasni sud grada Tokija presudio je 26. juna da jedna građanka Tokija nije obavezna da plaća pretplatu državnoj televiziji NHK, jer njen televizor ne može da prima program te televizije.

U Japanu postoji čitav pokret građana, koji se protive plaćanju obavezne pretplate na NHK (skraćenica koju Japanci izgovaraju EN EJČ KEJ), ali je moćna televizija uvek dobijala sporove.

Radi se o ženi, koja stanuje u delu Tokija koji se zove Bunkjo, a koja je uspela da nabavi filter za TV signale, koji uspeva da zaustavi signale državne televizije. To je dokazano na sudu, koji je angažovao veštaka za tu oblast.

Žena je saznala da postoji filter, koji je proizveo professor sa poznatog Univerziteta nauke u gradu Cukuba. Filter je tako napravljen da zaustavlja samo talase državne televizije. Uspela je da kontaktira profesora i od njega kupila filter u oktobru 2018. za 3000 jena (otprilike isto u dinarima).

Žena otada nije plaćala pretplatu, televizija je podigla tužbu protiv nje, sigurna u uspeh, ali, kada je veštak dokazao da žena poseduje televizor opremljen filterom koji uspešno blokira talase NHK-a, sudija nije mogao da popstupi drugačije, nego je odbio tužbu državne televizije.

Predstavnik NHK je na sudu dokazivao da je aparat koji žena poseduje proizveden tako da može da prima signale državne televizije i zahtevao je da se ta funkcija vrati aparatu odlukom suda, ali sud je odbio i taj zahtev.

Mesečna pretplata za državnu televiziju EN EJČ KEJ iznosi 1310 jena, a, kada se plaća kablovska televizija u Tokiju (koja uključuje i državnu televiziju) to košta 2280 jena mesečno. Cene su skoro iste kada se preračunaju u dinare.