Japanorama

SA TELEFONIMA U ŠKOLU

Ministarstvo obrazovanja Japana donelo je odluku da od jula dozvoli đacima japanskih nižih srednjih škola ( od 13 do 15 godina starosti ) da nose sa sobom u školu mobilne telefone, kako bi mogli da komuniciraju sa roditeljima ili školskim vlastima u slučaju vanrednih situacija.

Ova odluka doneta je posle više zahteva roditelja da se njihovoj deci dozvoli nošenje telefona, pod uslovom da ih ne koriste u druge svrhe, u vreme krize izazvane virusom korona.

Ova odluka se ne odnosi na đake osnovnih škola ( starosti od 6 do 12 godina ), mada su roditelji đaka tih uzrasta takođe tražili da se njihovoj deci dozvoli da nose telefone dok traju vanredne situacije u Japanu.

Ministarstvo još razmatra mogućnost da se đacima osnovnih škola odobri nošenje jednostavnih mobilnih telefona ( nikako “pametnih” telefona ) koji bi bili prilagođeni samo za jednostavnu komunikaciju, a ne bi mogli da se koriste za bilo kakve vidove internet pretraživanja i sličnog.

U Japanu je nošenje telefona u školu zabranjeno 2009. godine, jer je njihova upotreba ometala nastavu i đacima odvlačila neophodnu pažnju.