Japanorama

ŽENE I DALJE ZAPOSTAVLJENE

Više od milion radnika zaposlenih na osnovu privremenih ugovora u Japanu izgubilo je posao, a među njima je najviše žena. Iako je zaposlenost žena u ovoj zemlji rekordno velika, one se uglavnom zapošljavaju na privremenim i povremenim poslovima, plaćene su manje i uživaju mnogo manje privilegija nego muškarci.

Ono što još više pada u oči je veoma mali broj žena u upravljačkim telima i na čelima velikih firmi u Japanu, čime je skoro potpuno obesmišljena politika premijera Abea iz 2012. da ekonomiju svoje zemlje pokrene tako što će na njeno čelo dovesti mnogo veći broj žena. Premijer je bio toliko ubedljiv u skiciranjima svoje nove politike, pre dolaska na vlast pre osam godina, da su mnogi, umesto “Abenomiks” ( naziv politike zasnovan na njegovom prezimenu ) ovaj naziv preimenovali u “Vomanomiks” ( uvođenje više žena u poslovanje ).

Mnoge strane kompanije, koje posluju u Japanu, kritikuju skoro potpuno muške upravljačke timove velikih firmi. Među njima je i američka investiciona firma “Goldman”, koja je svojevremeno predvidela da, ako bi 80% upravljačkih pozicija Japan dao ženama, da bi se vrednost domaćeg proizvoda povećala za 15%.

Japanski premijer je obećavao veliki napredak u privlačenju žena u vrhove japanskih firmi, govoreći da će “žene sijati na vrhu”, ali u tome očigledno još nije uspeo, iako je sve više žena zastupljeno među zaposlenima u Japanu, čak preko 70%. Iako ih je sve više među zaposlenima, žene nikako da zauzmu bar ravnopravni položaj u preduzećima.

Među zaposlenima na privremenim i povremenim poslovima žene čine čak dve trećine broja, pa su tako samo u aprilu, kada je posao izgubilo 970 000 lica, od njih čak 710 000 bile žene.