Japanorama

UPOZNAJEMO JAPAN U ŠKOLI „SVETI SAVA“ U POŽAREVCU

U osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Požarevcu učenici 7.razreda dobili su zadatak da istraže “ostrvsku carevinu Japan”.

Učenici su bili podeljeni u tri grupe, pa je Prva.grupa dobila da istraži koja su ostrva Japana, koje je od ostrva najveće i na kom ostrvu se nalazi glavni grad Tokio?

Druga grupa je saznala koji su simboli Japana, navela je marke automobile iz te zemlje, i, pošto je u Japanu industrija tehničkih aparata veoma razvijena, trebalo je da navedu marke aparata iz Japana.?

Treća grupa je saznala više podataka o kulturi življenja i ishrani u Japanu, trebalo je da navedu japanska tradicionalna jela.

Kako Japanorama saznaje, učenici su pokazali veliku zainteresovanost za ovaj projekat. Oni su napravili nekoliko panoa sa tekstovima, ispisanih rukom, a ukrašenim fotografijama i crtežima.

Na kraju su učenici uradili poster koji stoji u holu škole, a njihovi panoi su još izloženi.

Inače, školu “Sveti Sava” nazivaju i “Eko školom”, jer posebnu pažnju obraća očuvanju životne sredine. U jednoj od akcija “Svaka limenka se računa” učenici škole sakupili su 420 kg limenki, a limenke su sakupljali i u vreme vanrednog stanja. Novac zarađen prodajom limenki škola će, kako saznajemo, uložiti u nove ekološke projekte.

U školi se obeležava i “Svetski dan voda” 22. mart, tokom koga su održani skupovi i diskusije na temu očuvanja čiste vode. Posebno je lepo izgledala “kap vode” koju su na školskom poligonu učenici obučeni u plave majice formirali, a sve je to snimljeno dronom sa velike visine.

Škola sarađuje i sa Narodnom bibliotekom “Ilija M. Petrović“ iz Požarevca, sa kojom se organizuju radionice i predavanja na literarne i istorijske teme.