Japanorama

PEČATI USPORAVAJU POSLOVE

Pored situacije zbog virusa Korona, koja je ugrozila japansku ekonomiju, jedan stari japanski običaj preti da donese još dodatnu štetu – pečati.

Najveći broj Japanaca ima svoj lični pečat, koji uvek nosi sa sobom, kada treba da nešto uradi u državnim ustanovama, poštama. Iako su ti pečati često veoma jednostavni i mogu da se za malo novca kupe po papirnicama i sličnim mestima ( neki Japanci na pečat stave samo svoje prezime, a, naprimer, ima na stotine hiljada ljudi sa istim prezimenom ), svaki Japanac veruje da je osoba koja je stavila pečat baš ta osoba koja se tako predstavlja.

Pečat ( hanko – na japanskom ) za privatnu upotrebu zove se mitomein. Ali, postoje i poslovni lični pečati đicuin, koje imaju šefovi radnji, direktori, šefovi različitih odelenja, kojima overavaju da je ono što je u dokumentu napisano – tačno.

Poslovni lični pečat je često neophodan i ako postoji pečat firme, iako postoji memorandum. Jednostavno, Japanci žele da odsgovornost podignu na lični nivo i lični pečati opstaju.

Između 30 i 40 posto japanskih kompanija do sada nije bilo spremno da svoj način poslovanja prilagodi modernim vremenima, već se, čak i ako se sve obavlja elektronski, kao što je to u svetu praksa, očekuje da isti dokument bude poslat poštom, potpisan i sa lilčnim pečatom odgovornog lica.

Pošto su restrikcije zbog virusa i rad od kuće uvedeni i u Japanu, neverovatan problem predstavlja to što dotični odgovorni šef-direktor, s vremena na vreme mora da dođe do prostorija kompanije, gde će staviti lični pečat, inače posao ne može da bude obavljen..

Nova pravila su u pripremi i biće delimično realizovana početkom juna, ali ni tada ceo japanski poslovni sistem, iako visoko digitalizovan, neće biti potpuno efikasan, jer šef ili direktor mora da na kraju dokumenta – stavi svoj lični pečat.