Japanorama

NIKADA SAMO JEDAN LIST

Pisma se sve manje pišu, ali Japan je zemlja u kojoj pošte još imaju posla da isporuče veliki broj pisama, od kojih se znatan deo, i dalje, piše rukom. Japanci vole da pišu i primaju pisma.

Pošto je Japan zemlja etikecije, veoma striktnih pravila ponašanja, postoji mnogo pravila, koje treba poštovati kada se pišu i šalju pisma.

Jedno od najneobičnijih je da, kada je pismo koje napišete kratko i sve je ispisano na jednom listu, nikada ga tako nemojte da stavite u koverat. Dodajte jedan prazan list papira i zajedno ga pošaljite. Tako pismo neće izgledati prekratko, a jedan list više značiće i pažnju prema onome koji pismo treba da primi.