Japanorama

TRI MAJMUNA

U zemljama Azije često ćete naići na souvenir u obliku tri majmuna, od kojih jedan drži šape na očima, drugi na ušima, treći na ustima, To je, ustvari, ilustracija jednog od budističkih učenja, poteklih iz Indije. Bog Vadjra je, naime, tvrdio da ako ne vidiš, ne čuješ i ništa ne govoriš, onda si pošteđen svakog greha. U Japanu je ovo učenje pretvoreno u vrstu poslovice, koja glasi: „見ざる、聞かざる、言わざる“ (mizaru, kikazaru, ivazaru), što u bukvalnom prevodu znači „ne vidim, ne čujem i ne govorim“.

Opširnije, neki to prevode kao: “Što sam video, nisam video, što sam čuo nisam čuo, što sam rekao, nisam rekao”. Jedna od najstarijih likovnih ilustracija ove poslovice je rezbarija iznad vrata na ulazu u svetilište Tošjogu u gradu Nikko. Tošjogu je jedan od hramova I svetilišta izgrađenih na grobnici šoguna koji se zvao Iejasu Tokugava. Tokugava je ujedinio Japan I poveo ga putem prosperiteta na početku 17. veka. Kažu da postoji i četvrti majmun, koji šapom pokriva stomak, a značenje je “ja ne činim zlo”.