Japanorama

“DAIKAN” 大寒 NAJHLADNIJI DAN

Na dan 20. januara Japanci izađu napolje, da osete koliko je hladno. Taj dan oni zovu “Daikan ( što znači “velika hladnoća” / 大寒 ) . Ovaj naziv potekao je iz Kine, i ima veze sa starim sistemom računanja vremena prema mesečevim menama i promenama položaja sunca. Interesantno je da je Daikan uvek 20. januara, kada je u Srbiji jedna od najstarijih i najpopularnijih slava Sveti Jovan. I Srbi su, izgleda, uvek verovali da je najhladniji dan zime na Svetog Jovana, pa se zato kaže “Svetojovanjski mraz”.

Oni koji se bave sportom u Japanu na Daikan treniraju u što hladnijim uslovima, kako bi isprobali svoju izdržljivost i fizičke mogućnosti. Trening usred zime naziva se Kangeiko (寒稽古).

Japanska deca i dan danas zimi idu u kratkim pantalonama, a bebe majke nose umotane u kaputiće, ali sa potpuno golim nožicama, jer veruju da će tako očvrsnuti.