Japanorama

skice restorana “Suzuki-saisan”, 2018.