Japanorama

(NEKADA PRAVILNO) SEDENJE SADA ZABRANJENO

Od iduće školske godine ( koja počinje 1. aprila ) u japanskim školama neće biti dozvoljeno nastavnicima da učenike i studente primoravaju da sede u tradicionalnoj formalnoj poziciji SEIZA. Vladin savet za obrazovanje zaključio je da su u suviše velikom broju slučajeva nastavnici, ali ponekad i roditelji, primoravali decu da sede suviše dugo u formalnoj poziciji – kako bi ih na taj način kaznili zbog lošeg ponašanja ili nenapisanih zadataka.

Seiza je način sedenja duboko ukorenjen u japanskoj tradiciji i bio je obavezan u hramovima i svetilištima, na dvorovima feudalaca i u svim slučajevima kada se sedelo na podu. Pravilno sedenje zahteva da kolena dodiruju pod, a da se stopala polože po podu sa tabanima gore i onda sedne na njih. Takvo sedenje praktikuje se i tokom treninga u japanskim tradicionalnim borilačkim sportovima.

Pošto u savremenom Japanu sve ima manje prilika za dugo sedenje na podu, mlade generacije počele su da se odvikvavaju od nečega što je za starije generacije bilo normalno, pa im sada sve teže pada da dugo sede u toj formalnoj poziciji.