Japanorama

Vinsent Van Gog – Portret prodavca umetnina i patrona pariskih slikara Žulijena Pera Tangija, s više japanskih ukijoe u pozadini (Slike plutajućeg sveta i povratni uvoz kulture)