NOVO

SAMURAJ MUSAŠI

Na samom prelasku u 17. vek, u Japanu se pojavio jedan neobičan samuraj, koji se razlikovao od svih ostalih i koji se nije povinovao kanonima klase, kodeksu samuraja. Bio je to Musaši Mijamoto, sin samuraja, koji nije pohađao škole borenja, ali je pobeđivao sve svoje protivnike. Često je odbijao pozive na dvoboje, kada je osećao […]