Japanorama

JAPANSKA FIRMA NAJSTARIJA NA SVETU

Čak 21 066 japanskih firmi osnovano je pre više od sto godina, što govori o kontinuitetu razvoja ekonomije u Japanu i kvalitetu japanske vrste menadžmenta, kaže se u izveštaju osiguravajuće kompanije “Tokio šjoko”.

Među njima je i osam firmi koje su starije od hiljadu godina, a najstarija u Japanu ( pa i na svetu ) je građevinska firma “Kongo gumi” 株式会社金剛組 iz Osake, koja je osnovana 578. godine, pre tačno 1438 godinu. Ova firma je kontinuirano radila samostalno, do 2006. godine, da bi je tada preuzela, kao svoju podkompaniju, takođe građevinska firma Takamacu. Čak pet najstarijih kompanija u svetu su japanske, druga je hotelska kompanija Nišijama Onsen, a “najmlađa” među njima je Genda Šigjo, proizvođač predmeta od papira, koja je osnovana 771. godine.

Savremena japanska privreda organizovana je na čvrstoj osnovi stvorenoj u vreme izolacije Japana, kada su zemljom vladali šoguni iz porodice Tokugava, a većina sada velikih firmi proistekla je iz porodičnih radnji, zadruga i firmi, koje su osnivane pre mnogo vekova. U istraživanju o starosti preduzeća u Japanu “Tokio šjoko” je ispitala razvoj blizu 2 miliona firmi u Japanu. Firme koje su starije od jednog veka, tako, čine više od 1 procenta ispitanih preduzeća, a čak 82 procenta ispitanih firmi osnovano je u periodu Meiđi ( 1868-1912), kada se Japan posle viševekovne izolacije otvorio prema svetu i počeo da se modernizuje.