INSTANT RAMEN – SUPA ZA MILIONE

– Sve što prime od drugih Japanci menjaju, usavršavaju, prilagođavaju sebi. Često se to kasnije toliko razlikuje od originala, da ga ni njegovi stvaraoci lako ne prepoznaju. To važi za mnoge plodove kulture, koju su vekovima primali uglavnom od suseda Kineza i Korejaca: pismo, književnost, slikarstvo, budističku arhitekturu, koji su u Japanu toliko dobili lokalni …

INSTANT RAMEN – SUPA ZA MILIONE Read More »