Japanorama

KALIGRAFIJA – LEPO PISANJE

Umetnost pisanja, kaligrafija, na japanskom se zove šjodo i još se izučava u japanskim osnovnim školama. Kao i Kinezi, Japanci su vekovima ideograme ispisivali četkicom, koju su prethodno umočili u tuš, a pisalo se na tankom ručno izrađenom papiru ( vaši ) koji je porozan, pa ne “trpi greške” jer se tuš razlije, ako se prilikom pisanja okleva.

U Srednjem veku veština lepog pisanja podignuta je na stepen umetnosti u Kini i Japanu. Svaki potez mora da bude povučen sigurno i u trenutku, jer oklevanje dovodi do grešaka i mrlja. Lepota izraza u kaligrafiji upoređivana je sa borbom veštog mačevaoca.

Kaligrafija je bila obavezni deo obrazovanja u školama u Japanu do Drugog svetskog rata, ali se i sada praktikuje i veoma ceni. Svakog 2. januara u školama širom Japana deca ispisuju kaligrafske znake, što se u prevodu zove “Prvo pisanje u Novoj godini”.