Japanorama

NIKKO

Ako putujete u Japan, jedna od nezaobilaznih lokacija je grad Nikko, do koga možete lako da stignete železnicom od Tokija, a možda je još bolja ideja da, kad stignete na međunarodni aerodrom Narita, kod Tokija, samo nastavite da vidite Nikko. Grad je smešten u prelepim planinama, pun starih hramova, svetilišta, palata i grobnica. Najstariji hram izgrađen je pre oko 1200 godina.

Ali, Nikko je postao poznat u svetu posle izgradnje grobnice šoguna Iejasua Tokugave početkom 17. veka. Jedna od najlepših grobnica sveta sačinjena je od više hramova, pagoda, svetilišta, vrtova, sve to u slavu šoguna koji je preuredio gradjanskim ratom razdirani Japan i uveo ga u 300 godina dug period mira.

Pošto su feudalci u Japanu stalno ratovali, Iejasu Tokugava je posle velike bitke kod Sekigahare 1600. godine uveo čitav niz mera, koje su onemogućile gradjanske ratove i pobune – za veliki broj godina. Velikaši su dobili čitav niz dužnosti i zadataka, koji su im oduzimali toliko vremena i finansijski ih toliko iscrpljivali, da ratovi više nisu bili mogući.

Jedan od trikova šoguna Tokugave bila je i izgradnja grobnice u Nikkou, koja je mnogo koštala sve feudalce, koji su morali da izgrade po neki njen deo,ali istovremeno učvrstila položaj šogunove porodice i njegovih potomaka.

Hramovi ukrašeni srebrom i zlatom prepuni su reljefa i skulptura, a medju najpoznatijim je kompozicija tri majmuna, od kojih jedan šapom prekriva oči, drugi uši, a treći usta. «Mi zaru, kika zaru, iva zaru» ( što vidim ne vidim, što čujem ne čujem, što sam rekao nisam rekao», zove se ta skulptura na japanskom.

«Vi ste niko ako ne odete u Nikko», izreka je nekog našeg zemljaka, koji je boravio u Japanu, video mnogo toga, ali mu se Nikko najviše svideo.