Japanorama

VLASTI MORAJU DA UČE STRANCE

Japanski parlament doneo je zakon kojim teret odgovornosti za podučavanje japanskog jezika strancima koji dolaze da rade u Japanu pada na Vladu Japana i gradske vlasti.

Broj stranaca koji žive u Japanu na kraju prošle godine bio je 2,73 miliona, što je povećanje od 6,6% u odnosu na prethodnu godinu. Prema novom programu japanske vlade da izda radne vize rekordnom broju od 345,000 stranaca u 14 sektora japanske privrede u sledećih pet godina, priliv stranaca biće još veći. Najviše stranih radnika radiće u sektoru brige o bolesnima i starima, građevinarstvu i poljoprivredi.

Pošto ništa ne sme da se prepusti slučaju, ovaj zakon obavezuje vladu, ali i lokalne vlasti u gradovima, da preduzmu sve neophodne mere za stvaranje pogodnih uslova za obrazovanje stranaca koji dolaze da rade u Japanu. Znanje japanskog jezika može da bude ključno kada je u pitanju uspešan rad stranaca u Japanu, zaključuju japanski mediji.

Vlada i lokalne vlasti moraju da se brinu za kvalitet obrazovanja koji se obezbeđuje za strance, čemu takođe doprinose plate nastavnika i profesora u školama jezika, dovoljan broj učila i tehničkih mogućnosti.