Japanorama

KRAJ ERE HEISEI – POČETAK NOVE ERE REIVA

Japanski car Akihito ( 85 ) abdicirao je 30. aprila u korist svoga sina Naruhitoa ( 59 ), koji je tako postao 126. član najstarije dinastije na svetu. Od 1. maja će, tako, u Japanu početi i novo računanje vremena, jer Japanci zvanično, pored Gregorijanskog kalendara, koriste i svoj drevni kalendar, prema kome sa stupanjem na vlast novog cara počinje i nova era.

Era dosadašnjeg cara Akihita nazivala se Heisei, a, prema japanskom računanju vremena, 2019. godina je 31. godina ere Heisei. Akihito je stupio na tron 8. januara 1989, samo dan posle smrti svoga oca Hirohitoa. On je prvi japanski car u periodu od više od dva veka da abdicira.

Računanje godina po erama, na japanskom jeziku se naziva gengo 元号, a dosadašnja era Heisei 平成 značila je otprilike “mir svugde”. Taj naziv uzet je iz kineskih klasika, što je običaj koji se vekovima koristi u Japanu. Pred nastup nove ere sastaje se poseban dvorski savet, koji određuje naziv nove ere, dajući joj uvek simbolično ime.

Era vladavine Akihitovog oca cara Hirohitoa, naprimer, zvala se Šjova 昭和 , što je značilo “prosvetljeni mir” – harmonija”. Ta era je trajala čak čitavih 64 godine.

Nova era cara Naruhitoa, koja počinje 1. maja 2019. zvaće se Reiva 令和 , što znači “prelepa harmonija”. Prvi put, naime, dvorski savet inspiraciju za novi naziv nije tražio u kineskim klasicima, već u japanskoj antologiji drevnih pesama “Manjošu” iz 8. veka, što novoj eri daje imidž originalnosti.

Tako se u jednoj godini sastaju i rastaju dve ere, jer će 2019. godina istovremeno biti 31. godina ( poslednja godina ) ere Heisei, ali i prva godina ere Reiva.

Na fotografiji se nalazi novi car Naruhito i njegova supruga carica Masako.