Japanorama

PRVI ISPIT ZA RADNE VIZE U JAPANU

U nedelju 14. aprila u sedam japanskih gradova, među kojima su i najveći Tokio, Nagoja i Osaka, održan je ispit za strance koji žele da zatraže radnu vizu u toj zemlji po novom sistemu. Prvi ispit je bio za one koji su stručni za poslove brige o ljudima, u bolnicama, domovima za stare i sličnim ustanovama.

Prema novim propisima, mnogo pojednostavljenim u odnosu na stari strogi sistem zapošljavanja stranaca, Japan treba da u sledećih pet godina prihvati 345 150 radnika i stručnjaka iz oblasti kao što su građevinarstvo, briga o ljudima, hotelijerstvo i poljoprivreda. Do sada su propisi bili veoma strogi, posebno za struke kao što je advokatura, medicina ( lekari ) i nastavnici u školama i na fakultetima.i

Oni koji ispit polože dobijaće vize sa trajanjem do pet godina, a status će im biti “Radnik sa specifičnim znanjima”. Oni koji su danas polagali ispit, rezultate će dobiti 25. maja. Jedan dan pre, u subotu 13. aprila, sličan ispit za radne vize u Japanu održan je po prvi put u jednoj stranoj zemlji, u Manili na Filipinima.

Svi koji podnose zahtev trebalo bi da imaju osnovno znanje japanskog jezika, a veći stepen se zahteva u hotelijerstvu. Poznavaoci kažu da će u hotelijerstvu biti najviše sposobnih kandidata, jer mnogo stranaca rade u hotelskom biznisu u Japanu kao honorarci, sa kratkoročnim vizama, posebno u manjim gradovima i dalekim izletištima, gde sve više dolaze stranci.

U Japanu i pored sve želje da prime više stranaca, kako bi popunili prazna radna mesta, vlada i tihi strah da će stranci, iako će im boravak biti ograničen, naći načina da u Japan dovode rođake, prijatelje, tako da će povećanje broja stranaca u jednom trenutku postati manje kontrolisano.