Japanorama

PRIČE IZ MANASTIRA ŠAOLIN

Manastir Šaolin je jedan od centara kineske duhovnosti, ali i centar drevnih borilačkih veština. Izgrađen je u petom veku, pod okolnostima kojima kineska legenda daje epitete čudesnog. Od vremena kada je u njega došaio sveštenik iz Indije Da Mo, razvio se u jednu od najpoznatijih verskih institucija. Da Mo je, ustvari, budističko božanstvo Bodidarma, koje je, razvijajući duhovne i fizičke aktivnosti sveštenika, uticalo na stvaranje borilačkih veština u manastiru.

U Srednjem veku, u ogromnoj kineskoj carevini, bilo je mnogo sukoba, nereda, ratova, pobunjenih velikaša koji su želeli da se osamostale od centralne vlasti i maltretirali nezaštićeni narod. Ono što nisu mogle da učine vlasti, učinili su sveštenici, koji su, bez oružja, bili jači od čitavih vojski. Pomagali su siromašne i nemoćne, a kažnjavali zle, dajući oštre i surove pouke bogatim veleposednicima i činovnicima.

Iz borilačkih veština razvijenih u Manastiru Šaolin, kasnije je stvoren kung fu i neke japanske borilačke veštine.

Klikni i naruči knjigu

Ova knjiga je plod višedecenijskog rada istoričara i filozofa Vang Hongjuna, člana kineske Akademije nauka, koji je, sa velikom ekipom saradnika, prikupljao istinita kazivanja o manastiru Šaolin i njegovoj čudesnoj i slavnoj istoriji.