Japanorama

REIVA – NOVA ERA U JAPANU OD 1. MAJA

Japanski car Akihito ( 85 ) će abdicirati 30. aprila u korist svoga sina Naruhitoa ( 59 ), koji će postati 126. član najstarije dinastije na svetu. Od 1. maja će, tako, u Japanu početi i novo računanje vremena, jer Japanci zvanično, pored Gregorijanskog kalendara, koriste i svoj drevni kalendar, prema kome sa stupanjem na vlast novog cara počinje i nova era.
Era sadašnjeg cara Akihita naziva se Heisei, a, prema japanskom računanju vremena, 2019. godina je 31. godina ere Heisei. Akihito je stupio na tron 8. januara 1989, samo dan posle smrti svoga oca Hirohitoa. On je prvi japanski car u period od više od dva veka da abdicira.
Računanje godina po erama, na japanskom jeziku se naziva gengo 元号, a era Heisei 平成 znači otprilike “mir svugde”. Taj naziv uzet je iz kineskih klasika, što je običaj koji se vekovima koristi u Japanu. Pred nastup nove ere sastaje se poseban dvorski savet, koji određuje naziv nove ere, dajući joj uvek simbolično ime.
Era vladavine Akihitovog oca cara Hirohitoa, naprimer, zvala se Šjova 昭和 , što je značilo “prosvetljeni mir” – harmonija”. Ta era je trajala čak čitavih 64 godine.
Nova era cara Naruhitoa, koja počinje 1. maja 2019. zvaće se Reiva 令和 , što znači “prelepa harmonija”, ali su se već prvog dana od objave našli oni koji smatraju da izraz “rei” nije baš pogodan, jer on znači i komanda ili naređenje. Nadajmo se, ipak, da su oni koji su nazov sročili, mislili ipak na ovo prvo značenje – “prelepa”. Prvi put, naime, dvorski savet inspiraciju za novi naziv nije tražio u kineskim klasicima, već u japanskoj antologiji drevnih pesama “Manjošu” iz 8. veka, pa to navodi na zaključak da naziv “naređenje” sigurno nije bio uziman u obzir.