Japanorama

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STIPENDIJE SAKURA

U cilju promovisanja izučavanja svih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, kao i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, koja posluje u sastavu Japan Tobacco International grupe, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje:

KONKURS 2019

za dodelu pet stipendija u iznosu od po 100.000 dinara za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom

Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom prema obrascu za prijavu na ovom sajtu, iz jedne od sledećih oblasti:

· Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
· Kulture i umetnosti
· Kaizen menadžmenta
Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:
· Popunjena prijava
· Popunjene, overene stranice važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
· Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
· Za istraživače – spisak naučnih radova
· Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
· Lična karta ili pasoš
· Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
Popunjenu prijavu na srpskom ili engleskom jeziku i ostala navedena dokumenta, skrenirana i u PDF formatu, možete poslati elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.
Rok za prijave, do kada one moraju stići na navedene adrese bio je 1. april 2019. do 8 časova, a sada je produžen do 8. Aprila 2019. godine do 17 časova..

PRODUŽENI ROK ZA SLANJE PRIJAVA JE 8. APRIL 2019. GODINE DO 17 časova.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada. Ovih pet učesnika će steći pravo na pojedinačnu stipendiju u iznosu od 100.000 dinara ukoliko najkasnije do 1. oktobra 2019. godine do 17 časova, pošalju istraživački rad prema podnetom predlogu elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.
Ukupan iznos pojedinačne stipendije od 100.000 dinara izabranim učesnicima daje se za period izrade istraživačkog rada i biće isplaćen u dva jednaka dela na sledeći način:
· avansni deo ukupnog iznosa od 50.000 dinara u roku od 30 dana od objave imena izabranih stipendista
· iznos od 50.000 dinara u roku od 30 dana od kada komisija oceni da je podnet istraživački rad usklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. aprila 2019. godine na internet stranici www.sakurastipendije.rs.
Svi zainteresovani mogu dobiti dodatne informacije ukoliko pošalju pitanja na e-mail adresu: konkurs@sakurastipendije.rs.
NAPOMENA: Učesnici koji ne podnesu rad u predviđenom roku ili čiji rad komisija oceni kao neusklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs, a primili su avansni deo uplate stipendije, ne ostvaruju pravo na puni iznos stipendije i u obavezi su da avansni deo vrate davaocu stipendije.