Japanorama

SVE VIŠE STRANACA U JAPANU

Broj stranih državljana koji žive u Japanu povećao se za 6.6 procenata tokom 2018. godine i dostigao brojku od 2.73 miliona. Najviše novih stranaca koji su stigli u Japan poslednjih godina su iz Vijetnama.
Do kraja 2018. godine u Japanu je registrovano 337 000 učenika i studenata iz inostranstva, a još 328 360 su registrovani kao osobe na tehničkoj obuci. Obe ove brojke za 20% su veće nego prethodnih godina.

Građani Vijetnama broje 330 835 ljudi, što je povećanje za 26.1 procenata u odnosu na prethodnu godinu.
Najbrojniji su do sada bili došljaci kineskog porekla, kojih ima 764 720 i Južnokorejaca, kojih je 449 634. Među brojnijima su Indonežani i Nepalci.