Japanorama

TV PRETPLATA ZA VLASNIKE MOBILNIH TELEFONA

Vrhovni sud u Japanu doneo je presudu, prema kojoj će svi vlasnici mobilnih telefona, sa opcijom za primanje televizijskog signala, morati da plaćaju pretplatu nacionalnoj televiziji EN EJČ KEJ.
Prema toj presudi, svaki vlasnik sofisticiranog mobilnog telefona biće obavezan da sklopi ugovor o pretplati i plati je na godišnjoj bazi 13 600 jena za obične TV programe ili 24 090 jena ( cene u jenima su skoro iste u dinarima ) ako koristi i satelitske programe.
EN EJČ KEJ ima dva TV kanala, generalni i obrazovni, četiri satelitska kanala i dva kanala visoke definicije.
Vrhovni sud razmatrao je žalbu jednog građanina, kome je lokalni sud presudio da treba da plaća TV pretplatu, a on se žalio višim instancama, do Vrhovnog suda. Istovremeno sud je presudio i po žalbi lokalnih vlasti grada Asaka u blizini Tokija, koje su tražile od jednog poslanika lokalnog gradskog parlamenta da plaća TV pretplatu, iako nema televizor. Poslanik je tužio grad, dobio pozitivnu presudu lokalnog suda, ali će sada, posle presude Vrhovnog suda, i on morati da plaća pretplatu.
Posle ove presude očekuje se da svi vlasnici sofisticiranih mobilnih telefona u Japanu dobiju pozive da plate pretplatu za nacionalnu televiziju.