Japanorama

DEVOJČICE BIRAJU PANTALONE UMESTO SUKANJA

Dve tokijske opštine Nakano i Setagaja odlučile su da dozvole devojčicama da, umesto sukanja, uz kaputić, u okviru školske uniforme, nose pantalone. Odluke će važiti za nekoliko desetina viših škola, koje odgovaraju našim završnim razredima srednjih škola  ( japanska osnovna škola traje 6 godina, srednja 3 godine i viša takođe 3 godine ).
Ako se pokaže da ovakva odluka odgovara većini, odluka će biti proširena i na neke druge škole u sistemu osnovnog obrazovanja. Odluka je doneta posle jedne ankete, koje su sprovele same učenice u nekim školama ovih opština.
U Japanu, u kome su društvene norme uvek bile prilično krute, ovakve odluke deluju bukvalno revolucionarno, pa će se sigurno odraziti i na neka druga do sada veoma kruta pravila u društvu.