Japanorama

OLAKŠANA RAZMENA JAPAN – EROPSKA UNIJA

Početkom februara stupio je na snagu trgovinski sporazum između Japana i Evropske Unije, kojim se uklanja čak 90% tarifa na uvoz robe, a olakšavaju i liberalizuju mnogi propisi za razmenu u više oblasti, kao što su investicije i usluge. Japan i Evropska Unija su ovaj sporazum ratifikovali u decembru 2018. godine.
Japan i EU imaju ukupno 640 miliona stanovnika, a njihove ekonomije predstavljaju ukupno 28% ukupnog svetskog Brutoekonomskog proizvoda kao i 37% ukupne svetske trgovinske razmene.
Japan će eliministari tarife na 94 procenata uvoza iz EU, u šta su uključeni i poljoprivredni proizvodi.. Evropska Unija će eliminisati tarife na 99 % uvoza iz Japana.
Japanska vlada je objavila da će kao posledica ovog sporazuma u Japanu biti otvoreno 290,000 novih radnih mesta.