Japanorama

“ZLATNA NEDELJA” BRINE BIZNISMENE

Japanci će se odmarati deset dana krajem aprila i početkom maja, u okviru niza državnih praznika nazvanih “zlatna nedelja”. Niz praznika, koji je ranije trajao od 29.aprila do 5. maja, sada će se “rastegnuti” od 27. aprila do 6. maja, u čast stupanja na presto novog japanskog cara, sadašnjeg krunskog princa Naruhita.

Koliko se prezaposleni i vredni Japanci raduju, jer će moći da ostanu kod kuća, putuju u zavičaj ili u inostranstvo, toliko brinu ljudi iz poslovnih krugova, uvereni da će toliko dug niz praznika značiti veliki udar na stabilnost nacionalne valute jena, a i obeshrabriti potencijalne strane investitore. Japanci, ustvari, imaju najviše nacionalnih praznika na svetu baš zbog činjenice što vole da se odmaraju “kolektivno”, kad niko ne radi, pa zbog toga malo koriste godišnje odmore.

Ne pamti se da je japanska berza bila zatvorena deset dana uzastopce, pa će to uticati i na svetska ekonomska kretanja. Svet još pamti šest dana zatvaranja američke berze, posle napada 11. Septembra 2001. koji je uzdrmao svetsku ekonomiju. Nešto slično tome dogodiće se ovog proleća u Japanu, kažu japanski poslovni ljudi. Iznenađeni ovom situacijom i u svetu se pripremaju za te za njih “teške i ozbiljne dane”, pa su američka i britanska centralna banka odlučile da u vreme japanskih praznika zakažu važne sastanke o ekonomskoj politici, a slično razmišljaju i u drugim zemljama razvijenog sveta.

“Zlatna nedelja” u Japanu uspostavljena je postepeno posle 1926. godine, kada je na japanski tron stupio car Hirohito, najdugovečniji japanski monarh u dinastiji koja do sada ima 125 članova. Proslavljan je Hirohitov rođendan 29. aprila, a onda se “zlatna nedelja” rastezala preko Prvog maja, koji nije državni praznik, ali japanski sindikati uvek insistiraju na slobodnim danima na taj Međunarodni dan rada.

Dan Ustava u Japanu je 3. maj, 5. maj je Dan dečaka, pa se tako, zavisno od godine, dobijao niz praznika od sedam i više dana. Kada je car Hirohito umro 1989. i na njegovo mesto stupio njegov sin ( sadašnji car ) Akihito, rođen 23. decembra, spisku državnih praznika dodat je njegov rođendan, ali je zadržana “zlatna nedelja” tako što je 29. april proglašen Danom zelenila. Kasnije je 29. april nazvan Danom ere Šjova ( naziv Hirohitove ere vladavine ), Dan zelenila je prebačen na 4. maj, pa je niz praznika još više učvršćen.

Kada ovog proleća na presto stupi krunski princ Naruhito, rođen 23. februara 1960, njegov rođendan će postati praznik, ali “zlatna nedelja”, po svoj prilici neće biti ukinuta.