Japanorama

KOREJCI U JAPANU

U Japanu živi veliki broj Korejaca, potomaka japanskih suseda dovedenih u tu zemlju u vreme kada je Japan držao Koreju pod okupacijom. Ta velika grupa Korejaca podeljena je prema privrženosti jednoj ili drugoj Koreji, koje smatraju svojom zemljom-maticom. Ovo je priča o uticaju koji DNR ( Severna ) Koreja ima na Korejce u Japanu.