Japanorama

NOVE ŠANSE ZA RAD U JAPANU

Zbog sve većeg nedostatka domaće radne snage, Japan priprema uslove da se broj stranaca na radu u toj zemlji poveća. Vlada priprema zakon, prema kome bi stranci na tehničkoj obuci u Japanu mogli da nastave boravak u toj zemlji do pet godina, ako bi našli stalni posao. U tom slučaju, oni bi mogli da u Japan pozivaju i svoje članove porodice, koji bi takođe dobijali odobrenje boravka. Novi zakon mogao bi da počne da se primenjuje od aprila 2019. godine. Prema sada važećem zakonu, stranci na tehničkoj obuci mogu da borave u Japanu do pet godina.

Osnovna ideja programa tehničke obuke bila je da stranci u Japanu dobiju potrebna znanja koja bi mogli da kasnije primene u svojim zemljama. Međutim, sve je više stranaca na tehničkoj obuci koji žele da nađu posao u Japanu i da u njemu duže ostanu. Japanu najviše nedostaju radnici u poljoprivredi, građevinarstvu i u brizi o starima i nemoćnima. Trenutno je u Japanu 250 000 stranaca na tehničkoj obuci, a uskoro bi taj broj mogao da bude znatno povećan. Dobiti stalni boravak u Japanu je prilično teško, a jedan od uslova je da se u toj zemlji legalno boravilo u kontinuitetu bar deset godina.