Japanorama

MANGA – JEDANAESTI MEĐUNARODNI KONKURS ZA RADOVE IZ OBLASTI ANIMACIJE I STRIPA

Japanska ambasada u Republici Srbiji obavestila je sve zainteresovane da je otvoren „Jedanaesti međunarodni konkurs za MANGA radove“ koji će trajati od petka 17. marta 2017. godine do petka, 16. juna 2017. godine.

Svi zainteresovani iz trepublike Srbije i Crne Gore prijave mogu slati na jednu od navedenih adresa:

– Odeljenju za kulturu i medije Japanske ambasade u Republici Srbiji (sa naznakom „Aplikacija za Jedanaesti međunarodni konkurs za manga radove“, Trešnjinog cveta 13, 11 070 Novi Beograd.

– DIREKTNO NA ADRESU JEDANAESTOG MEĐUNARODNOG KONKURSA ZA MANGA RADOVE:
P.O.Box, MBE 15 The Eleventh International MANGA Award Executive Committee, B1F Yuraku-cho bldg.
1-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Postcode: 100-0006

DETALJNE INFORMACIJE O USLOVIMA KONKURSA I APLIKACIJU MOŽETE PREUZETI NA:
http://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html
http://www.manga-award.mofa.go.jp/info/japan_entry_form_11th_e.html