Japanorama

IZGUBLJENO-NAĐENO BOGATSTVO

Tokom protekle godine građani Tokija i prolaznici kroz glavni grad Japana izgubili su čitavo malo bogatstvo – 3,7 milijardi jena (3,7 milijardi dinara – 32 miliona dolara). Međutim, tri četvrtine tog novca vraćeno je vlasnicima.

Japan je zemlja tradicije, pa njeni građani, aiko imaju mnogo platnih kartica, i dalje više vole da nose gotov novac. Japan je jedna od vodećih ekonomija sveta, ali na 18. mestu među razvijenim zemljama po količini gotovog novca u opticaju. Čak 19 procenta japanskog društvenog proizvoda, stalno cirkuliše Japanom ( oko 103 triliona jena).

U Japanu procentualno ima malo krađa, ljudi i dalje idu sa novčanicima u zadnjem džepu pantalona. Takođe, izgubljene stvari se odmah vraćaju vlasnicima, ili ih oni zateknu tamo gde su ih ostavili.

Torbice, ručne torbe, novčanici ostavljaju se bez nadzora, a stranci sa čuđenjem primećuju da nije redak slučaj u Japanu da neko ko sedi u kafeu, ostavi svoj skupi mobilni telefon na stolici, da bi se znalo da je zauzeta, i ode do šanka ili toaleta – što bi svugde bilo nezamislivo.